Aktualności

Aktualności Centrali

Stanowisko Dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich NFZ

03-10-2003

Warszawa, 03.10.2003 r.

Stanowisko Dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia podjęte na spotkaniu w dniu 3 października 2003 r. w Warszawie

Dyrektorzy Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia podczas spotkania w dniu 3 października 2003r.w siedzibie Centrali NFZ wyrażają zaniepokojenie z powodu braku porozumienia pomiędzy NFZ a Ministrem Zdrowia w uzgodnieniu planu finansowego Funduszu na rok 2004. Przedłożony przez Ministra Zdrowia plan finansowy jest wadliwy pod względem struktury i niespójny z jednolitymi zasadami kontraktowania świadczeń zdrowotnych, które stanowią podstawę konkursu ofert na rok 2004. Przeprowadzenie konkursu wg przedstawionego przez Ministra Zdrowia planu finansowego skutkować będzie wstrzymaniem realizacji jednolitych zasad kontraktowania, a tym samym spowoduje zaprzepaszczenie całej idei, leżącej u podstaw utworzenia Narodowego Funduszu Zdrowia. Plan ten uniemożliwia więc rozpoczęcie procedury kontraktowania świadczeń na rok 2004, co zagraża bezpieczeństwu zdrowotnemu obywateli.

Dyrektorzy pragną stanowczo zaprotestować przeciwko ustalaniu pozaustawowych rezerw finansowych w planie.

Apelujemy o pilną korektę w planie finansowym Funduszu, wykorzystując uzgodnienia czynione pomiędzy Centralą i Oddziałami Wojewódzkimi NFZ, gdyż tylko takie rozwiązanie zapewni stabilność systemu finansowania świadczeń zdrowotnych.

Zabierając głos w tak zdecydowany sposób kierujemy się poczuciem odpowiedzialności za życie i zdrowie obywateli.


źródło - Zespół Rzecznika Prasowego NFZ
Dodany: brak danych
Ostatnio zapisany: brak danych

Pliki do pobrania

Wszystkie aktualności