Aktualności

Aktualności Centrali

Świadczenia zdrowotne dla dzieci – NFZ przypomina

01-06-2016

Narodowy Fundusz Zdrowia z okazji Dnia Dziecka przypomina na jakich zasadach dzieci mogą korzystać z leczenia w ramach publicznych środków.

Zgłoś dziecko do ubezpieczenia

Przypominamy, że rodzice podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia swoje dzieci. Może to uczynić oboje rodziców. W tym celu powinni poinformować swojego płatnika składek (najczęściej pracodawcę) o członkach rodziny, których chcą zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego.  Zgłoszenie powinno zostać dokonane niezwłocznie, np. po narodzinach dziecka.

Jeżeli żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń na podstawie innych przepisów, do ubezpieczenia zdrowotnego mogą zgłosić dziecko np. ubezpieczeni dziadkowie.

Warto pamiętać, że w przypadku zmiany pracodawcy członkowie rodziny zostaną wyrejestrowani z ubezpieczenia, dlatego należy ponowić zgłoszenie u nowego pracodawcy.

Opieka medyczna w dzień i w nocy

Lekarze, pielęgniarki i położne w poradniach POZ opiekują się dziećmi w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Poradnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielają pomocy od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 8.00 następnego dnia oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta.

W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, dziecko, bez względu na miejsce zamieszkania, może skorzystać z pomocy w każdej poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, tam, gdzie ma najbliżej.

Pamiętaj o bilansach zdrowia

Bilans zdrowia to jedno z najważniejszych badań profilaktycznych, które pozwala wykryć nie tylko wady postawy, płaskostopie, wady wymowy ale także np. zespół leniwego oka – schorzenie, które trzeba leczyć pilnie u dzieci, które rozpoczynają naukę czytania.

Terminy wykonywania badań przesiewowych i bilansów zdrowia oraz zakres przeprowadzanych badań określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Kiedy zgłosić się z dzieckiem do lekarza POZ na bilans? 

Szczepienia ochronne

W Polsce szczepienia obowiązkowe są realizowane według kalendarza szczepień u pacjentów do 19 roku życia oraz u osób szczególnie narażonych (np. studentów medycyny, pracowników ochrony zdrowia).

Obecnie do grupy szczepień obowiązkowych należą szczepienia przeciwko: gruźlicy, błonicy, krztuścowi, polio (poliomyelitis), odrze, śwince, różyczce, tężcowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW typu B) oraz zakażeniom przeciwko Haemophilus influenzae typu B (Hib). W przypadku osób z grup podwyższonego ryzyka także przeciwko: pneumokokom, ospie wietrznej, błonicy, tężcowi i wściekliźnie.

Szczepienia obowiązkowe u dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia realizowane są bezpłatnie przez lekarzy POZ, jednak jeśli rodzic zdecyduje się zastosować inne szczepionki niż te, które są refundowane, poniesie koszt ich zakupu.

Dziecko u stomatologa i ortodonty

Do stomatologa można pójść już z półrocznym malcem – stomatolog poinstruuje jak dbać o higienę pierwszych ząbków.

Świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży

Dzieciom i młodzieży do 18. roku życia przysługują, między innymi:

 • badanie lekarskie kontrolne (trzy razy w roku kalendarzowym);
 • zabezpieczenie lakiem bruzd zębów szóstych w ramach profilaktyki – do ukończenia ósmego roku życia;
 • lakierowanie wszystkich zębów stałych;
 • plomby światłoutwardzalne (tzw. białe) od „trójki” do „trójki”;
 • impregnacja zębiny zębów mlecznych;
 • całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba mlecznego;
 • kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych;
 • leczenie endodontyczne (kanałowe) wszystkich zębów oraz zakażonych zębów
 • leczenie chorób przyzębia;
 • zabiegi chirurgiczne, takie jak: operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba, operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych, resekcja wierzchołka korzenia zębów przednich.

Oprócz świadczeń z zakresu profilaktyki stomatologicznej, do których należą lakierowanie zębów stałych, lakowanie bruzd zębów szóstych i impregnacja zębiny, dzieciom dodatkowo przysługuje profesjonalna profilaktyka próchnicy w ramach  kompleksowych, profilaktycznych  świadczeń stomatologicznych, udzielanych w terminach zbieżnych z terminami pediatrycznych badań bilansowych (w drugim, czwartym, piątym, szóstym, siódmym, dziesiątym, dwunastym, piętnastym i szesnastym roku życia.).

W ramach bezpłatnego leczenia ortodontycznego wad zgryzu małemu pacjentowi przysługuje:

 • leczenie z zastosowaniem aparatu ruchomego – do końca 12. roku życia;
 • kontrola wyników leczenia po jego zakończeniu – w okresie retencji do ukończenia 13. roku życia;
 • zdjęcie pantomograficzne (czyli zdjęcie wszystkich zębów) – jeden raz w trakcie całego leczenia ortodontycznego – na takie zdjęcie skierowanie wydaje lekarz ortodonta i wskazuje, gdzie wykonać je bezpłatnie;
 • naprawa aparatu – do ukończenia 13. roku życia.

Do 18. roku życia w ramach leczenia ortodontycznego przysługuje:

 • badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej,
 • badanie przez lekarza specjalistę,
 • proteza dziecięca częściowa i proteza dziecięca całkowita (dla dzieci, które mają ubytki w zębach stałych lub mlecznych - protezę wykonuje ortodonta),
 • korekcyjne szlifowanie zębów.

Aparat ortodontyczny ruchomy do 12 roku życia jest bezpłatny i placówki nie mogą pobierać za niego żadnych opłat ani dopłat. NFZ nie refunduje aparatów stałych.

źródło - Biuro Komunikacji Społecznej

Wszystkie aktualności