Aktualności

Aktualności Centrali

Szczepienia populacyjne: Będzie więcej mobilnych zespołów szczepiących

Ważne!
27-01-2021

Oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosiły nabory na dodatkowe mobilne zespoły szczepiące. Zespoły mobilne zajmują się szczepieniami pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na przyjęcie szczepionki w punkcie stacjonarnym. Nowe zespoły zapewnią wsparcie już działającym zespołom, które powinien posiadać każdy populacyjny punkt szczepień.

Nabory kierowane są do podmiotów leczniczych. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu się mają placówki, które posiadają aktywne zespoły ratownictwa medycznego oraz szpitale węzłowe, znajdujące się na wykazie Ministerstwa Zdrowia.

Nowe mobilne zespoły uzupełnią siatkę zespołów z punktów populacyjnych

Każdy z punktów populacyjnych Narodowego Programu Szczepień miał zapewnić możliwość zaszczepienia pacjentów w domu. To jedno z kryteriów przy naborach do NPSz. Zespoły mobilne szczepią pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na zaszczepienie w stacjonarnym punkcie szczepień. Dotyczy to w szczególności osób obłożnie chorych (tzw. pacjentów leżących).

Tworzona właśnie nowa siatka mobilnych zespołów będzie uzupełnieniem już działających zespołów. Ma zabezpieczyć przede wszystkim pacjentów z mniejszych gmin i miejscowości, do których nie zawsze będzie w stanie dojechać zespół ze stacjonarnego punktu szczepień.

WAŻNE! Pacjentów, którzy mogą dotrzeć do punktu szczepień, lecz wymagają transportu do punktu i z powrotem do domu, obsługuje transport zapewniany przez samorządy lokalne.

Wymagania zbliżone do naborów w NPSz

Aby złożyć ofertę – oprócz wpisu w Rejestrze Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą – trzeba spełnić warunki opisane w naborach, m.in.:

 • dysponować kadrą, odpowiednim wyposażeniem oraz zapewnić właściwy transport i przechowywanie szczepionek,
 • zadeklarować lub posiadać podłączenie do elektronicznej platformy P1, prowadzonej przez Centrum eZdrowia, dzięki której możliwa będzie np. rejestracja osób do zaszczepienia,
 • tak planować trasę przejazdu i szczepień pacjentów, aby do minimum ograniczyć ryzyko zmarnowania się szczepionek.

Szczepienie dla pacjentów jest bezpłatne. Za wyjazd mobilnego zespołu płaci NFZ

Za zaszczepienie pacjenta w domu przez mobilny zespół szczepiący Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci 141 zł. To cena za podanie jednej dawki.

Mieszczą się w niej koszty:

 • dojazdu do pacjenta
 • kwalifikacji do zaszczepienia
 • podanie szczepionki.

Uwzględnia też koszt wyjazdów, w wyniku których pacjent nie zostanie zaszczepiony, ponieważ lekarz z zespołu mobilnego nie zakwalifikował go do szczepienia (względy medyczne) lub pacjent nagle wycofał zgodę na szczepienie.

Wynagrodzenie w tej wysokości otrzyma również zespół wyjazdowy, działający przy stacjonarnych punktach szczepień. Zmianę w wycenie wprowadziło Zarządzenie Prezesa NFZ z 27 stycznia 2021 r.

PRZECZYTAJ: Zarządzenie Prezesa NFZ nr 19/2021/DSOZ z 27 stycznia 2021 r.

Ocena ofert

Placówki zainteresowane utworzeniem mobilnych zespołów szczepiących, składają swoją ofertę przez elektroniczny formularz dostępny na stronie właściwego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Wysyłając formularz, potwierdzają spełnienie warunków wskazanych w ogłoszeniach naborów.

Po rozpatrzeniu ofert, placówki, które pozytywnie przejdą kwalifikację, otrzymają elektroniczne potwierdzenie i zostaną dołączone do Narodowego Programu Szczepień. Znajdą się także na wykazach prowadzonych przez Dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich Funduszu przy udziale Wojewodów.

Oddziały NFZ nie wykluczają przeprowadzenia dodatkowych naborów, jeśli będzie taka potrzeba lub wydłużenia terminów na składanie ofert.

Ogłoszenia naborów - sprawdź szczegóły na stronach Oddziałów Wojewódzkich NFZ

Harmonogram naborów znajdziesz na stronach internetowych Oddziałów Wojewódzkich NFZ.

 1. Dolnośląski OW NFZ
 2. Kujawsko-Pomorski OW NFZ
 3. Łódzki OW NFZ
 4. Lubelski OW NFZ
 5. Lubuski OW NFZ
 6. Małopolski OW NFZ
 7. Mazowiecki OW NFZ
 8. Opolski OW NFZ
 9. Podkarpacki OW NFZ
 10. Podlaski OW NFZ
 11. Pomorski OW NFZ
 12. Śląski OW NFZ
 13. Świętokrzyski OW NFZ
 14. Warmińsko-Mazurski OW NFZ
 15. Wielkopolski OW NFZ
 16. Zachodniopomorski OW NFZ
Wszystkie aktualności