Aktualności

Aktualności Centrali

Szczepienia przeciw COVID-19 cudzoziemców narodowości ukraińskiej

25-02-2022

Оголошення українською мовою

W odpowiedzi na wzmożone przekraczanie granic przez osoby narodowości ukraińskiej, w związku z konfliktem zbrojnym trwającym na terytorium Ukrainy, od 25 lutego 2022 roku, Minister Zdrowia wprowadził możliwość szczepienia cudzoziemców narodowości ukraińskiej w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

Warunkiem nabycia prawa do szczepienia jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (w tym: dowód osobisty, paszport oraz tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca - TZTC).

Lekarz ma prawo i powinien wystawić skierowanie na szczepienie za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl. Wystawiając skierowanie, w polu „dane pacjenta” powinien wybrać „Inny identyfikator” (zamiast „Numer PESEL”) i wprowadzić numer dokumentu, jakim posługuje się uprawniony cudzoziemiec.

Ważne, aby na każdym etapie procesu realizacji szczepienia posługiwać się dokładnie tym samym  dokumentem tożsamości, który posłużył do wystawienia e-skierowania.

Pełna treść komunikatu

Źródło: Ministerstwo Zdrowia


Враховуючи збільшення кількості громадян України, які перетинають державний кордон, у зв'язку зі збройним конфліктом, що триває на території України, від 25 лютого 2022 року, Міністр охорони здоров'я надає можливість вакцинації іноземцям – громадянам України, в рамках Національної програми вакцинації проти COVID-19.

Умовою набуття права на вакцинацію є наявність документа, що посвідчує особу. Таким документом являється: паспорт громадянина Україна, закордонний паспорт та тимчасове посвідчення особи іноземця - TZTC.

Лікар має право і повинен видати направлення на вакцинацію через додаток gabinet.gov.pl. виписуючи направлення, в графі «дані пацієнта» потрібно вибрати «інший код» (замість «Номер PESEL») і ввести номер документа, яким користується іноземець, який має право на вакцинацію.

Важливо, щоб на кожному етапі процесу вакцинації іноземець користувався одним і тим же документом, що посвідчує особу, яким він користувався під час видачі електронного направлення.

Деталі

Міністерство охорони здоров'я

Wszystkie aktualności