Aktualności

Aktualności Centrali

Szczepienia przeciw COVID-19 od 1 lipca

Ważne!
30-06-2023

Przypominamy, że z dniem 30 czerwca 2023 r. - ostatnim obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego - wygasają uprawnienia farmaceutów do realizacji szczepień przeciw COVID-19. Dlatego od 1 lipca nie będzie możliwości zaszczepienia się w aptece.

Farmaceuci uzyskali uprawnienia do realizacji szczepień ochronnych czasowo – na okres trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, na mocy ustawy z dnia 21.01.2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Punkty szczepień zlokalizowane w aptekach stanowiły cenne wsparcie w prowadzonej akcji szczepiennej w najbardziej nasilonym okresie epidemii.

Po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego szczepienia przeciwko COVID-19 do odwołania będą kontynuowane w punktach szczepień, będących podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, przez uprawniony personel medyczny.

 AKTUALNE INFORMACJE O SZCZEPIENIACH I PUNKTACH SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19

Wszystkie aktualności