Aktualności

Aktualności Centrali

Szczepienia przeciwko COVID-19 w aptekach. Ruszyły nabory

Ważne!
15-06-2021

Oddziały Wojewódzkie NFZ przyjmują wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień. Wsparcie farmaceutów zwiększy możliwości zaszczepienia Polaków i osiągnięcie odporności populacyjnej przeciwko COVID-19. Aplikacje można złożyć elektronicznie.

Do już działających punktów szczepień m.in. w szpitalach, poradniach POZ i w obiektach sportowych dołączają apteki. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia od 15 czerwca rozpoczęły przyjmowanie wniosków od aptek do Narodowego Programu Szczepień.

 

Kto może się zgłosić?

Kwalifikację do programu otrzymają apteki ogólnodostępne, zgodnie z prawem farmaceutycznym. Apteka musi mieć aktywny status w Rejestrze Aptek.

Ponadto:

  1. jest podłączona do Systemu P1, prowadzonego przez Centrum e-Zdrowia (CeZ), oraz zadeklaruje używanie systemów informatycznych do dystrybucji szczepionek i e-rejestracji;
  2. spełnia wszystkie wymagania określone przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniach w sprawach wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki oraz szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki;
  3. prześle formularz zgłoszeniowy do programu łącznie z załącznikami.

PRZECZYTAJ: Ogłoszenie o naborze aptek do Narodowego Programu Szczepień [wybierz Oddział Wojewódzki NFZ]

 

Wymagania, które musi spełniać punkt szczepień w aptece

Do zaszczepienia w aptece niezbędne jest e-skierowanie. Na szczepienie przez farmaceutę będzie można zarejestrować się przez elektroniczny system e-rejestracja na stronie pacjent.gov.pl, telefonicznie lub w samym aptecznym punkcie szczepień.

Do szczepienia kwalifikuje i podaje szczepionkę farmaceuta, który posiada uprawnienia do kwalifikacji lub do wykonywania szczepień ochronnych przeciwko COVID-19.

Apteka musi prowadzić dokumentację medyczną ze zrealizowanych szczepień i stosować się do zasad dystrybucji i przechowywania szczepionek.

PRZECZYTAJ: Wszystkie wymagania zostały szczegółowo opisane w Ogłoszeniu o naborze aptek do Narodowego Programu Szczepień [wybierz Oddział Wojewódzki NFZ] 

 

Jak wygląda nabór wniosków od aptek?

Aby przystąpić do Narodowego Programu Szczepień, apteka przesyła elektroniczne oświadczenie do właściwego miejscowo Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Aplikacje przyjmowane są przez elektroniczną skrzynkę ePUAP. Oświadczenie musi być podpisane (podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty).

Wnioski niepodpisane zostaną odrzucone.

Do wniosku należy dołączyć formularz zgłoszeniowy, jako arkusz kalkulacyjny, który będzie można edytować.


WAŻNE!

Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma zatem konkretnej daty jego zakończenia. Wnioski aptek będą rozpatrywane według kolejności zgłoszenia. Przewidywany czas od zgłoszenia do rozpoczęcia szczepień w aptece to co najmniej 14 dni.


Oddziały Funduszu poinformują apteki o zakwalifikowaniu do programu lub braku kwalifikacji. Apteki, które pozytywnie przejdą weryfikację, zostaną wpisane na specjalny wykaz „covidowy”, prowadzony przez dyrektorów wszystkich oddziałów NFZ. Znalezienie się na tym wykazie umożliwi rozliczenie szczepień z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Przystąpienie do NPSz oznacza, że apteka spełnia warunki udziału w programie i przyjmuje zasady finansowania szczepień.

PRZECZYTAJ: Wszystkie warunki kwalifikacji do Narodowego Programu Szczepień znajdziesz w ogłoszeniu o naborze [wybierz Oddział Wojewódzki NFZ]

 

Wynagrodzenie za szczepienia w aptekach

Za każde szczepienie przeciwko COVID-19 apteka otrzyma 61,24 zł. Szczepienie uznaje się za wykonane po wypełnieniu karty szczepienia przez apteczny punkt szczepień.

Szczepienie dla pacjentów jest bezpłatne.

Sposób rozliczenia szczepień i wysokość stawek za szczepienie reguluje Zarządzenie Prezesa NFZ z 5 marca 2021 r., nr 42/2021/DSOZ z późn. zm.

PRZECZYTAJ: Wynagrodzenie za szczepienie w aptekach jest wskazane w ogłoszeniu o naborze [wybierz Oddział Wojewódzki NFZ]

 

Ogłoszenie o naborze aptek do Narodowego Programu Szczepień [wybierz Oddział Wojewódzki NFZ]

Dolnośląski

Kujawsko-Pomorski

Łódzki

Lubelski

Lubuski

Małopolski

Mazowiecki

Opolski

Podkarpacki

Podlaski

Pomorski

Śląski

Świętokrzyski

Warmińsko-Mazurski

Wielkopolski

Zachodniopomorski

Wszystkie aktualności