Aktualności

Aktualności Centrali

Szpitale pediatryczne objęte pozalimitowym finansowaniem

Ważne!
10-02-2021

Minister Zdrowia, 9 lutego br., podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zmiana przepisów umożliwia wprowadzenie rozwiązań pozwalających na zachowanie płynności finansowej i poziomu przychodów placówek medycznych w I kwartale 2021 roku.

Mechanizm dotyczy w szczególności placówek realizujących umowy z zakresu leczenia szpitalnego dla dzieci (szpitale pediatryczne) i umożliwi im wypłatę środków w wysokości 100% kwoty wynikającej z umowy.

Na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz. U. poz. 2214), świadczenia udzielane pacjentom do ukończenia 18. roku życia wyłączono z finansowania w formie ryczałtu systemu zabezpieczenia PSZ.

Świadczenia te od 1 stycznia 2021 roku zostały objęte przez Narodowy Fundusz Zdrowia pozalimitowym finansowaniem i rozliczane są na zasadach płatności za usługę.

Trwająca pandemia COVID-19 może wpływać na stopień realizacji pełnego poziomu kontraktu w I kwartale br. przez jednoprofilowe szpitale pediatryczne, dlatego wprowadzone 9 lutego br. rozwiązanie zagwarantuje szpitalom pediatrycznym możliwość otrzymania środków finansowych z Narodowego Funduszu Zdrowia na dotychczasowym poziomie.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 lutego 2021 roku zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod pozycją 263.

Zapoznaj się z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 9 lutego 2021 roku (Dz.U. 2021 poz. 263)

Wszystkie aktualności