Aktualności

Aktualności Centrali

Szybka terapia onkologiczna - PILOTAŻ

11-12-2014

W związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczących wprowadzenia tzw. szybkiej terapii onkologicznej, które zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2015 roku, Narodowy Fundusz Zdrowia od dnia 11 grudnia 2014 roku udostępnia możliwość wzięcia udziału w pilotażu nowej funkcjonalności związanej z obsługą Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO), znajdującej się pod adresem   https://dilo.nfz.gov.pl/ap-dilo/.

Do pilotażu może przystąpić dowolny świadczeniodawca, który posiada umowę z NFZ na jeden lub wszystkie z podanych rodzajów świadczeń: podstawowa opieka zdrowotna (POZ), ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) lub leczenie szpitalne (SZP).

W ramach pilotażu możliwe będzie testowe wystawienie karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego w następujących trybach:

1) w podstawowej opiece zdrowotnej;

2) w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej;

3) w szpitalu;

4) w szpitalu - leczenie onkologiczne rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2015 r.

Świadczeniodawca posiadający podpisaną umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2014 w jednym z ww. rodzajów świadczeń, w celu przystąpienia do pilotażu powinien posiadać konto dostępowe w Portalu SZOI/Portalu Świadczeniodawcy danego OW NFZ, w którym rozlicza świadczenia. Następnie po zalogowaniu do Portalu powinien dodać wyznaczonego operatora do listy operatorów, którzy mają mieć dostęp do rejestracji i wydawania kart w systemie Obsługi Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO).

Szczegółowa instrukcja postępowania w celu uzyskania dostępu do systemu DiLO znajduje się w załączniku do komunikatu.

Szczegółowa instrukcja postępowania związana z wydaniem karty ww. trybach znajduje się w załącznikach do komunikatu.

Dodatkowo informujemy, że w sprawach technicznych związanych z pilotażem można kontaktować się z osobami wyznaczonymi przez Dyrektorów OW NFZ, których dane dostępne są poniżej oraz na stronach internetowych Oddziałów Wojewódzkich Funduszu.

Lista załączników

  • Ogólna instrukcja użytkownika DiLO.pdf
  • Instrukcja wydawania karty w POZ.pdf
  • Instrukcja wydawania karty w AOS.pdf
  • Instrukcja wydawania karty w SZP.pdf
  • Instrukcja wydawania karty w SZP - leczenie przed 2015r.pdf

Osoby odpowiedzialne za kwestie techniczne w Oddziałach Wojewódzkich NFZ

Dolnośląski OW:
tel. 71 797 94 26
tel. 71 797 94 00  

Kujawsko-Pomorski OW: 
tel. 52 325 29 73,

Lubelski OW:  
81 531 05 87
81 531 06 65   

Lubuski OW:  
68 328 77 29  
68 328 76 30  

Łódzki OW:
42 275 49 44 ,
42 275 49 66  
42 275 49 83  
42 275 49 88  
42 275 49 89      

Małopolski OW:  
12 29-88-420
12 29-88-420
12 29-88-420 

Mazowiecki OW:
22 279 76 64

Opolski OW:  
77 40 20 130 
77 40 20 178, 605 652 199

Podkarpacki OW:
17 860 41 05  
17 860 41 24  

Podlaski OW:
85 745 95 46
85 745 95 46

Pomorski OW: 
58 75 12 563  
58 75 12 573  

Śląski OW: 
32 735 17 34
32 735 17 34
32 735 17 34
32 735 17 34
32 735 17 34
32 735 17 34

Świętokrzyski OW: 
41 36 46 108    
41 36 46 108  

Warmińsko-Mazurski OW: 
89 678 74 23

Wielkopolski OW: 
61 850-61-57

Zachodniopomorski OW:  
91 425-11-44
91 425-10-57

Wszystkie aktualności