Aktualności

Aktualności Centrali

Udostępnienie systemu obsługi kart DiLO - komunikat dla świadczeniodawców

31-12-2014

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że 1 stycznia 2015 r. pod adresem   https://dilo.nfz.gov.pl/ap-dilo/ zostanie uruchomiona wersja produkcyjna systemu obsługi Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO).

Warunkiem uzyskania przez świadczeniodawcę dostępu do systemu jest posiadanie konta w Portalu SZOI/Portalu Świadczeniodawcy danego OW NFZ oraz podpisana umowa z NFZ na jeden lub wszystkie z podanych rodzajów świadczeń:

 • podstawowa opieka zdrowotna (POZ),
 • ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS),
 • leczenie szpitalne (SZP).

O ponowny dostęp nie muszą występować świadczeniodawcy, którzy brali udział w pilotażu, posiadają w Portalu SZOI/ Portalu Świadczeniodawcy przydzielonych operatorów  do listy operatorów uprawnionych do pracy w systemie DiLO i mają podpisaną umowę na 2015 r. na przynajmniej jeden z wymienionych zakresów.

Szczegółowa instrukcja postępowania związana z wydaniem karty znajduje się w załącznikach do komunikatu:

 • Instrukcja wydawania karty w POZ;
 • Instrukcja wydawania karty w AOS;
 • Instrukcja wydawania karty w SZP;
 • Instrukcja wydawania karty w SZP leczenie przed 2015 r.

Szczegółowa instrukcja postępowania związana z dalszymi etapami wydania karty znajduje się w załącznikach do komunikatu:

 • Instrukcja rejestracji etapu karty wydanej w POZ_AP DiLO;
 • Instrukcja rejestracji etapu karty wydanej w AOS_AP DiLO;
 • Instrukcja rejestracji etapu karty wydanej w SZP_AP DiLO;
 • Instrukcja rejestracji etapu karty wydanej w SZP KL_AP DiLO.

Instrukcja postępowania w celu uzyskania dostępu do systemu DiLO znajduje się w załączniku do komunikatu:

 • Ogólna instrukcja użytkownika DiLO.
Wszystkie aktualności