Aktualności

Aktualności Centrali

W jaki sposób potwierdzić prawo do świadczeń?

31-07-2020

Przypominamy, że w przypadku braku możliwości sprawdzenia uprawnień w systemie eWUŚ, zgodnie z prawem [1] pacjent może potwierdzić swoje uprawnienia jednym z dokumentów poświadczających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub złożyć oświadczenie.

W przypadku teleporad, pacjent może złożyć oświadczenie podczas rozmowy telefonicznej. Pozwalają na to przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii [2]. Lekarz przyjmujący oświadczenie pacjenta przez telefon powinien odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej pacjenta.

Do odwołania podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej potwierdzają tożsamość świadczeniobiorcy za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.


[1] Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 Nr 210 poz. 2135)

[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 1066, z późn. zm.)

Wszystkie aktualności