Aktualności

Aktualności Centrali

Ważne zmiany w rehabilitacji. Skorzysta pacjent i fizjoterapeuta

11-01-2022

Wyższa wycena rehabilitacji w gabinecie fizjoterapeuty, czas pracy fizjoterapeuty, jako kluczowy element rozliczania rehabilitacji i zapowiedź szybkiego wzrostu wycen fizjoterapii dziennej i stacjonarnej. To najważniejsze zmiany, które czekają pacjentów i fizjoterapeutów już od 1 lutego 2022 roku.

11 stycznia Prezes NFZ podpisał zarządzenie wprowadzające kilka ważnych zmian w rehabilitacji pacjentów w warunkach ambulatoryjnych i domowych.

Indywidualna praca z pacjentem wyżej premiowana

Kluczowe znaczenie w przywróceniu pacjenta do pełnej sprawności ma czas, czas który fizjoterapeuta indywidualnie poświęca pacjentowi. Dlatego, zgodnie z postulatami środowiska fizjoterapeutów, zarządzenie Prezesa NFZ wprowadza nowe zasady rozliczania świadczeń, gdzie czas pracy fizjoterapeuty z pacjentem, jest podstawowym czynnikiem wyceny świadczeń rehabilitacyjnych.

Dzięki tej zmianie fizjoterapeuta będzie mógł elastycznie zmieniać prowadzoną terapię, aby ta była jak najlepiej dopasowana do stanu zdrowia i potrzeb pacjenta, a w rezultacie przebieg rehabilitacji przyniósł najlepsze efekty.

W wycenach świadczeń rehabilitacyjnych, przygotowanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), uwzględniona została stawka godzinowa pracy fizjoterapeuty, która pochodziła z aktualnych danych finansowo-księgowych przekazanych przez samych świadczeniodawców bezpośrednio do AOTMiT.

Prostszy katalog, większa elastyczność w wyborze zabiegów

Nowe zarządzenie Prezesa NFZ wprowadza także zmiany w samym katalogu zabiegów fizjoterapeutycznych, których oczekiwało środowisko fizjoterapeutów.

Uproszczony katalog zabiegów rehabilitacyjnych daje większą swobodę terapeuty w wyborze procedur fizjoterapeutycznych. Rehabilitant może dowolnie pakietować zabiegi, aby uzyskać najlepsze wyniki terapii dla pacjenta.

Od 1 lutego wyższa wycena rehabilitacji dziennej i stacjonarnej

Zarządzenie Prezesa NFZ dotyczące rehabilitacji ambulatoryjnej i domowej, będzie obowiązywało od 1 lutego 2021 r. Wejście w życie zarządzenia oznacza zwiększenie środków na fizjoterapię ambulatoryjną i domową o ok. 213 mln zł. Oznacza to zwiększenie wartości już zawartych umów oraz liczby punktów rozliczeniowych. W efekcie liczba zakontraktowanych świadczeń wzrośnie, a pacjent szybciej dostanie się na rehabilitację.

Zapoznaj się z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 7/2022/DSOZ

Także 1 lutego br. spodziewana jest podwyżka ceny punktu w rehabilitacji dziennej i stacjonarnej oraz spłaszczenie różnic między ceną za punkt w poszczególnych województwach, co było wielokrotnie postulowane przez świadczeniodawców. Na realizację tego zadania NFZ zamierza przeznaczyć dodatkowe 100 mln zł.

Wszystkie aktualności