Aktualności

Aktualności Centrali

Ważne zmiany w stomatologii. NFZ będzie płacił więcej za wypełnienia

Ważne!
13-04-2023
  • Jest nowe zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące leczenia stomatologicznego.

  • W nim kilka oczekiwanych zmian. Wzrosły m.in. stawki za wypełnienia.

  • Dodatkowo świadczenia chirurgiczne i związane z chorobami przyzębia będą rozliczane w pakietach.

  • Łączny koszt wprowadzenia wyższych wycen to ponad 410 mln zł rocznie.

 

Filip Nowak, prezes NFZ, podpisał nowelizację zarządzenia dotyczącego leczenia stomatologicznego. Nowe zarządzenie wprowadza w życie zalecenia Ministra Zdrowia m.in. podwyżkę wyceny za wypełnienia zębów. Przypomnijmy, że od 2022 roku NFZ finansuje wyłącznie plomby chemoutwardzalne, światłoutwardzalne i glassjonomery. Całkowicie wycofane zostały wypełnienia z amalgamatu.

NFZ będzie płacił więcej także za część świadczeń chirurgicznych oraz świadczeń dotyczących chorób przyzębia. Dodatkowo te świadczenia będą rozliczane w pakietach.

Świadczenia stomatologiczne w pakiecie

Zamiast stosowanego dotychczas sumowania wycen poszczególnych stomatologicznych świadczeń gwarantowanych, Fundusz będzie finansował pakiety świadczeń stomatologicznych. Dotyczy to w szczególności świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii, czyli związanych z chorobami przyzębia.

W skład pakietu wchodzi nie tylko świadczenie podstawowe, ale również świadczenia towarzyszące np. znieczulenie, a w razie konieczności szycie rany, założenie opatrunku chirurgicznego. Dla każdego pakietu Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opracowała odrębną wycenę obejmującą świadczenia podstawowe oraz towarzyszące. Chodzi o nawet 3-krotny wzrost finansowania tych świadczeń.

Nad zmianami w stomatologii pracował zespół w Ministerstwie Zdrowia

Nowelizacja zarządzenia Prezesa NFZ poprzedziły prace zespołu złożonego z przedstawicieli resortu zdrowia, NFZ, Naczelnej Izby Lekarskiej, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz konsultantów krajowych w dziedzinach lekarsko-dentystycznych.

Dzięki wspólnym konsultacjom wypracowano korzystne dla pacjentów i lekarzy dentystów zmiany dotyczące leczenia stomatologicznego ze środków publicznych.

Kosz zmian w wycenach to ponad 410 mln zł

Łączny koszt wprowadzenia wyższych wycen to ponad 410 mln zł rocznie.

Szczegóły w zarządzeniu

Zapoznaj się z zarządzeniem Prezesa NFZ nr 60/2023

Wszystkie aktualności