Aktualności

Aktualności Centrali

Ważne zmiany w zarządzeniu covidowym Prezesa NFZ

Ważne!
25-11-2020

Filip Nowak, p.o. prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, podpisał nowelizację zarządzenia covidowego. Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia testów antygenowych do ratownictwa medycznego i tarczy dla onkologii oraz objęcia opieką w izolatoriach podopiecznych ZOL-i i DPS-ów z COVID-19.

 

Testy antygenowe dla zespołów ratownictwa medycznego

NFZ rozliczy teraz wykonanie testu antygenowego w kierunku wirusa SARS-CoV-2 także dla ratowników medycznych i pacjentów ZRM. Ratownicy będą mogli wykonać test antygenowy pacjentowi, przy każdej interwencji. Wprowadzenie tej zmiany spełnia oczekiwania środowiska ratowników medycznych. Testy antygenowe są już wykorzystywane w oddziałach szpitalnych, SOR-ach i izbach przyjęć, zarówno dla pacjentów jak i personelu medycznego.

Za każdy test antygenowy z pobraniem wymazu i kosztem odczynników NFZ płaci 74,43 zł. Za test bez odczynników 42,03 zł. Szacując koszty testów antygenowych, Fundusz opierał się na analizie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Wydział Taryfikacji (AOTMiT).

Zmiany w izolatoriach. Zagwarantują właściwą opiekę podopiecznym ZOL-i i DPS-ów

W izolatoriach typu I, czyli podmiotach leczniczych np. sanatoriach, obok stawki za pobyt w izolatorium (od teraz wynoszącej 135 zł/osobodzień), w zarządzaniu dodano opłatę za gotowość. To rekompensata za utracone wpływy, liczona jako równowartość udzielonych świadczeń przed pandemią w styczniu i lutym 2020 roku. Opłata za gotowość wynosi ok. 85 zł/osobodzień. Co ważne, opłata za gotowość i pobyt pacjenta w izolatorium sumują się.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego standardu opieki nad pacjentem w izolatorium dopuściła możliwość pobytu w izolatorium typu I podopiecznych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych (ZOL) i Domów Pomocy Społecznej (DPS). Chodzi m.in. o osoby niesamodzielne, które wymagają opieki pielęgniarskiej bądź lekarskiej.

Pobyt tych pacjentów w izolatoriach będzie od teraz finansowany przez NFZ. Fundusz wprowadził 2 stawki cenowe za osoby niesamodzielne, według międzynarodowej skali Barthel, która opisuje sprawność ruchową chorych. Konkretnie chodzi o czynności, które chory wykona samodzielne, a które z pomocą personelu:

  • 195 zł/osobodzień za pacjenta w skali Barthel wyższej niż 40 i mniejszej niż 80
  • 245 zł/osobodzień za pacjenta w skali Barthel mniejszej lub równej 40.

Do obu stawek należy doliczyć opłatę za gotowość, dlatego łącznie za gotowość i pobyt pacjenta NFZ zapłaci odpowiednio ok. 280 i 330 zł za osobodzień.

Tarcza dla onkologii

Do nowej wersji zarządzenia covidowego wpisano tzw. tarczę dla onkologii. Placówki medyczne, które uczestniczą w diagnostyce i leczeniu pacjentów z nowotworami złośliwymi i realizują świadczenia na podstawie karty DILO (karta diagnostyki i leczenia onkologicznego), otrzymają dodatkowo 3% wartości rachunku, przekazanego do rozliczenia z Funduszem.

Dotyczy to świadczeń udzielonych po 30 września 2020 r. Chodzi m.in. o:

  • wstępną diagnostykę potwierdzającą lub wykluczającą nowotwór
  • diagnostykę pogłębioną, która ma wskazać miejsce zlokalizowania nowotworu
  • leczenie w warunkach szpitalnych.

Dodatek zostanie przyznany za utrzymanie gotowości do udzielania świadczeń w podwyższonym reżimie sanitarnym w czasie epidemii COVID-19.

PRZECZYTAJ: Pacjenci z podejrzeniem choroby nowotworowej, czyli pakiet onkologiczny

Ponadto zarządzenie premiuje placówki medyczne, które leczą pacjentów – na podstawie karty DILO – w zakresie co najmniej trzech nowotworów1. Placówki, które wykażą się konkretną liczbą zabiegów w leczeniu co najmniej 3 nowotworów2, spełnią kryteria i otrzymają dodatkowe 3% wartości świadczeń udzielonych po 30 września 2020 r., na podstawie karty DiLO.

Priorytetowo traktujemy leczenie pacjentów onkologicznych w dobie epidemii COVID-19. Rak nie poczeka, dlatego obok apeli do pacjentów, aby nie odkładali leczenia na wieczne później, dodatkowo premiujemy finansowo placówki medyczne, które kompleksowo leczą pacjentów z nowotworami – zaznacza Filip Nowak, p.o. prezes NFZ.

Maksymalny dodatek może wynieść zatem 6% do rachunku rozliczanego przez placówkę z Funduszem.

Zakwalifikowanie pacjenta do programu Domowej Opieki Medycznej

Program Domowej Opieki Medycznej to system zdalnego monitoringu pacjentów z COVID-19, należących do grup podwyższonego ryzyka, w ich domach. Pacjent zakwalifikowany do programu otrzyma pulsoksymetr. To niewielkie urządzenie, dzięki któremu będzie samodzielnie sprawdzał poziom saturacji, czyli natlenienia krwi. Do programu kwalifikują lekarze i pielęgniarki POZ.

Kwalifikacja jest oparta na teleporadzie. Po przeprowadzonej rozmowie i spełnieniu kryteriów kwalifikacji pacjent dołączy do programu. Jednocześnie lekarz lub pielęgniarka aktywuje aplikację PulsoCare, która służy do zdalnego przekazywania odczytów danych o saturacji z osobistego pulsoksymetru.

Urządzenie trafi bezpośrednio do domu pacjenta, zaś aplikację pacjent pobiera na swój telefon komórkowy. Aplikacja i pulsoksymetr są bezpłatne.

SZCZEGÓŁY: Zapoznaj się z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 187/2020/DSOZ z 25 listopada 2020 r.


1 Nowotwór złośliwy płuca, nowotwór złośliwy pęcherza moczowego, nowotwór złośliwy jajnika, nowotwór złośliwy jelita grubego, nowotwór złośliwy macicy, nowotwór złośliwy nerki, nowotwór złośliwy piersi, nowotwór złośliwy gruczołu krokowego, nowotwór złośliwy trzustki, nowotwór złośliwy żołądka, nowotwór złośliwy tarczycy i przytarczyc, nowotwór centralnego układu nerwowego (OUN), nowotwór złośliwy gardła i krtani.

2 Załącznik 3c do Zarządzenia Prezesa NFZ nr 184/2019/DSOZ z 31 grudnia 2019 r.

Wszystkie aktualności