Aktualności

Aktualności Centrali

Więcej czasu na rozliczenie umów z NFZ za 2020 rok? Trwają prace w parlamencie

18-03-2021

W związku z prowadzonymi w Parlamencie Rzeczpospolitej Polskiej pracami nad nowelizacją ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Centrala NFZ informuje, że trwają przygotowania do aneksowania umów, które umożliwią przedłużenie ich obowiązywania do 31.12.2021 r.

Niezwłocznie po zmianie ustawy, a jeżeli ta zmiana wejdzie w życie do końca marca 2021 r., to nie później niż na początku kwietnia, Narodowy Fundusz Zdrowia podejmie działania zmierzające do przedłużenia umów i okresów rozliczeniowych. NFZ, po zmianie ustawy, nie będzie dokonywał - do końca czerwca 2021 r. - ostatecznego rozliczenia środków wypłaconych na podstawie OWU w ramach umów z 2020 r., dla których okres rozliczeniowy został przedłużony do 30 czerwca 2021 r., do czego zobowiązują Fundusz aktualne przepisy prawa. Oznacza to, że szpitale zyskają więcej czasu na rozliczenie tych umów.

Jednocześnie przypominamy, że powyższe zasady dotyczą umów zawartych przez szpitale z NFZ na 2020 r., dla których okres rozliczeniowy został przedłużony do 30 czerwca 2021 r. Świadczenia związane z gotowością do leczenia i leczeniem pacjentów z COVID-19 są finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, a nie z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wszystkie aktualności