Aktualności

Aktualności Centrali

Wybór oddziału wojewódzkiego NFZ

27-02-2015
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od dnia 1 maja 2015 r. osoby, pobierające emeryturę lub rentę, osoby w stanie spoczynku pobierające uposażenie lub uposażenie rodzinne oraz osoby pobierające uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze, które zamieszkują poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. przy zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego winny dokonać wyboru dogodnego dla siebie oddziału wojewódzkiego Funduszu na terenie RP.
  2. posiadające już zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego powinny dokonać wyboru dogodnego dla siebie oddziału wojewódzkiego NFZ – do czasu dokonania wyboru aktualny będzie wcześniej obowiązujący Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ.

 

Podstawa prawna: art. 77 ust. 2 w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027,
z późn. zm.)

źródło - Departament Spraw Świadczeniobiorców

Wszystkie aktualności