Aktualności

Aktualności Centrali

Wyjaśnienia do publikacji w dzienniku Fakt

24-08-2017

W związku z opublikowanym dziś w dzienniku Fakt artykułem pt. „Wielkie nagrody w NFZ” Narodowy Fundusz Zdrowia stanowczo dementuje doniesienia dziennika, jakoby zarobki czy nagrody pracowników NFZ miały wpływ na koszty świadczeń opieki zdrowotnej.

Kosztów administracyjnych NFZ, w tym wynagrodzeń pracowników nie można łączyć z kosztami świadczeń opieki zdrowotnej, co dziennik Fakt notorycznie robi wprowadzając Czytelników w błąd, informując, że zarobki pracowników NFZ mają wpływ na koszty świadczeń oraz kolejki.

Nakłady na leczenie pacjentów w planie na 2017 r. stanowią 98,45 proc. wszystkich kosztów Funduszu. Ponadto nie sposób nie zauważyć, że z roku na rok Fundusz przeznacza coraz więcej pieniędzy na leczenie pacjentów.

W 2015 r. było to 67 751 200,67 tys. zł.

W 2016 - o ponad 3,2 mld zł więcej tj. 70 962 832,98 tys. zł.

W aktualnym planie finansowym na rok 2017 na świadczenia zdrowotne zaplanowano 75 063 462,00 tys. zł.

W planie finansowym na 2018 r. jest to 78 582 654 tys. zł. tj. o ponad 3,5 miliarda więcej niż w bieżącym roku.

Z kolei koszty administracyjne NFZ - instytucji, która zajmuje się finansowaniem świadczeń dla 38 milionów osób, stanowią zaledwie niecały 1 proc. budżetu jakim dysponuje NFZ - w 2016 roku było to 0,85%, z tego wynagrodzenia to około 0,44 proc. kosztów Funduszu. Oznacza to, że w porównaniu do innych państw Unii Europejskiej, NFZ jest jedną z najtańszych w utrzymaniu instytucji finansujących świadczenia dla pacjentów w całej UE.

Jeśli chodzi o dodatkowe wynagrodzenia określane w artykule „nagrodą”, pracownicy otrzymują je w sytuacji, gdy w funduszu płac pozostają wolne środki. Oszczędności wynikają z niższych wypłat wynagrodzeń, gdy pracownicy przebywają na zwolnieniach lekarskich czy urlopach wychowawczych. W takiej sytuacji istnieje możliwość przyznania dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie dodatkowej pracy w zakresie przekraczającym zakres obowiązków danego pracownika lub za szczególne osiągnięcia związane z realizacją zadań.

W 2017 r. dodatkowe wynagrodzenie w Centrali NFZ otrzymało 13 osób. Średnia kwota to 2384 zł brutto.

Dodatkowych środków nie otrzymuje Prezes ani Jego zastępcy.

Sylwia Wądrzyk
p.o. Rzecznika Prasowego Centrali NFZ

Wszystkie aktualności