Aktualności

Aktualności Centrali

Wyjaśnienie

09-11-2004

Warszawa, 9. listopada 2004 r.

Wyjaśnienie

W związku z informacją "Gazety Prawnej" z 9 listopada br. - "Większość złożyła oferty", dotyczącą przebiegu konkursu ofert na świadczenia medyczne w 2005 roku wyjaśniam, co następuje, odnośnie Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ:

W województwie zachodniopomorskim trwający obecnie konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w roku 2005 dotyczy jednego powiatu - gryfickiego. Wynika to z faktu, że poza jednym powiatem gryfickim, świadczenia w całym województwie są już zabezpieczone na podstawie dotychczasowych umów, których ważność dyrektorzy placówek potwierdzili do 15 października br. złożeniem wymaganego ustawą oświadczenia. Na ogólną liczbę 1419 umów, do Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ świadczeniodawcy przysłali 1404 oświadczenia. Oznacza to, że 99% umów zachowuje swoją ważność także w przyszłym roku.

Ponieważ w pierwotnie ogłoszonym, 13 października br., konkursie wskazano kwoty na wszystkie świadczenia dla całego województwa, konkurs ten należało odwołać, aby w nowym ogłoszeniu wskazać kwoty na zabezpieczenie świadczeń w powiecie gryfickim. Odwołanie konkursu i ogłoszenie nowego nastąpiło tego samego dnia, 5 listopada br., w odstępie kilku godzin.

Renata Furman

Rzecznik Prasowy NFZ


źródło - Rzecznik Prasowy NFZ
Dodany: 9.11.2004 r. Piotr Kalinowski
Ostatnio zapisany: 18.11.2004 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności