Aktualności

Aktualności Centrali

Wyjaśnienie

08-12-2004

Warszawa, 8 grudnia 2004 r.

Wyjaśnienie

W związku z artykułem redaktor Sylwii Szparkowskiej "Rada w funduszu" ("Rzeczpospolita", 8 grudnia br.) Narodowy Fundusz Zdrowia uprzejmie wyjaśnia, że przekazanie do oddziałów wojewódzkich NFZ dodatkowych 428 mln zł z tytułu m.in. lepszego spływu składki było pierwszą zmianą planu finansowego realizowaną pod rządami przepisów nowej ustawy zdrowotnej.

Wypracowanie właściwej procedury dokonywania zmian planu finansowego wydłużyło, niestety, proces podjęcia ostatecznych decyzji.

Procedury opracowane przy pierwszej wyżej wymienionej zmianie spowodują, że decyzje dotyczące zmian planu finansowego będą w przyszłości zapadały w trybie znacznie krótszym.

NFZ pragnie podkreślić, że wszystkim stronom zaangażowanym w dokonanie zmiany w planie finansowym Funduszu zależało i zależy na tym, aby przekazanie pieniędzy do regionów mogło być dokonane jak najszybciej.

Renata FURMAN


źródło - Rzecznik Prasowy NFZ
Dodany: 8.12.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 17.12.2004 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności