Aktualności

Aktualności Centrali

Wyjaśnienie

29-07-2005

Wyjaśnienie

 

W nawiązaniu do treści artykułu red. Krzysztofa Kołodziejczyka "Medycy protestują jak rolnicy" (GW - Zielona Góra z dnia 27. lipca 2005 r.), uprzejmie wyjaśniam:

  • proponowany przez centralę NFZ podział środków finansowych na 2006 rok na poszczególne oddziały Funduszu został dokonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych,

  • do obliczeń przy podziale środków centrala Funduszu - jak wymagają przepisy w/w rozporządzenia - przyjęła liczbę osób ubezpieczonych z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, tj. 1 milion 16 tysięcy 23 osoby,

  • skutki migracji pacjentów były liczone w ujęciu wartościowym, tzn. przyjęto różnicę pomiędzy kosztami świadczeń zdrowotnych udzielonych Lubuszanom leczącym się poza swoim województwem a mieszkańcom innych województw leczących się w Lubuskiem. Efekt rzeczywistej migracji wzmocniony został dodatkowo wskazanym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia mnożnikiem, którego wartość określona jest w tymże rozporządzeniu na 1,7.

W czasie prac nad rozporządzeniem Narodowy Fundusz Zdrowia, zarówno w uwagach przekazywanych do MZ na piśmie, jak i podczas konferencji uzgodnieniowych, wskazywał m. in. na niebezpieczeństwo skutków wprowadzenia mnożnika i proponował zastosowanie w jego miejsce stałego monitorowania skutków migracji (do czego Fundusz jest przygotowany zarówno organizacyjnie, jak i informatycznie), co pozwoliłoby na bieżące przekazywanie do oddziałów wojewódzkich dodatkowych środków w miarę pojawiających się, rzeczywistych potrzeb.


źródło - Rzecznik Prasowy NFZ
Dodany: 29.07.2005 r. Aneta Styrnik
Ostatnio zapisany: 2.08.2005 r. Aneta Styrnik
Wszystkie aktualności