Aktualności

Aktualności Centrali

Wyłączenie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne z niektórych tytułów (Komunikat ZUS)

05-01-2023

W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2022 r. poz. 2770) i wyłączeniem w art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.) obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych tytułów do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:  

KOMUNIKAT ZUS: Od 1 stycznia 2023 r. wyłączony obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowanej z budżetu państwa za określone grupy ubezpieczonych

Narodowy Fundusz Zdrowia uprzejmie przypomina, że zgodnie z art. 109 ust. 2 ustawy o świadczeniach, sprawy z zakresu wymierzania i pobierania składek na ubezpieczenie zdrowotne należą do właściwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wszystkie aktualności