Aktualności

Aktualności Centrali

Wyższe stawki za leczenie chorych na neurofibromatozę i rasopatię

Ważne!
25-09-2023
  • Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia znowelizował zarządzenie dotyczące programu pilotażowego koordynowanej opieki medycznej nad chorymi z neurofibromatozami oraz pokrewnymi im rasopatiami.

  • Wzrosły ceny porad i kwota ryczałtu za koordynację.

  • Program pilotażowy został wydłużony do końca przyszłego roku.

 

Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, podpisał nowelizację zarządzenia w sprawie programu pilotażowego koordynowanej opieki medycznej nad chorymi z neurofibromatozami oraz pokrewnymi im rasopatiami.

Nowe zarządzenie wprowadza wyższe ceny świadczeń za leczenie pacjentów z neurofibromatozami i pokrewnymi im rasopatiami oraz uwzględnia przedłużenie realizacji programu do 31 grudnia 2024 r.

Rozliczenie według nowych stawek dotyczy świadczeń udzielonych pacjentom od 1 lipca br. Wprowadzone zmiany są zgodne z nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 sierpnia 2023 r. i wyceną świadczeń zarekomendowaną przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT).  

Pomoc dla pacjentów w dostępie do specjalistów i badań

Od 2020 r. ośrodki koordynujące w programie pilotażowym zapewniają pacjentom w szczególności diagnostykę oraz opiekę lekarzy specjalistów.

Program realizowany jest w czterech ośrodkach w Polsce:

  • Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
  • Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
  • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
  • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wyższe ceny — aneksy do podpisu

Produkt rozliczenowy

Cena (w zł)

Porada pierwszorazowa NF1

75,96

Porada kompleksowa

431,01

Porada monitorująca NF1

1457,94

Porada w trybie pilnym NF1

149,92

Kompleksowa konsultacja specjalistyczna typ1

299,83

Kompleksowa konsultacja specjalistyczna  typ2

449,75

Wykonanie powyżej 6 konsultacji specjalistycznych

899,50

Ryczałt miesięczny za koordynację opieki

7213,47

Łącznie koszt realizacji programu pilotażowego — po przedłużeniu do 31 grudnia 2024 r. — przekracza 3,7 mln zł.

Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ zostali zobligowani do wprowadzenia zmian do postanowień umów zawartych z realizatorami pilotażu w zakresie koordynowanej opieki medycznej nad chorymi z neurofibromatozami oraz pokrewnymi im rasopatiami.

Zapoznaj się z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 135/2023/DSOZ

Neurofibromatoza. Co to za choroba?

Neurofibromatoza jest chorobą o podłożu genetycznym, w przebiegu której powstają guzy wzdłuż różnych rodzajów nerwów. Choroba może powodować również zaburzenia w rozwoju innych tkanek takich jak kości i skóra. Powstające guzy mogą znajdować się zarówno na skórze, jak i wewnątrz ciała.

Wszystkie aktualności