Aktualności

Aktualności Centrali

Założenia do Strategii NFZ - konsultacje społeczne

08-11-2018

Narodowy Funduszu Zdrowia chce być instytucją przyjazną Pacjentowi oraz sprawnie zarządzającą środkami publicznymi przeznaczonymi na świadczenia opieki zdrowotnej.

Budowa nowoczesnej organizacji, dbającej o zapewnienie Pacjentom lepszego dostępu do wysokiej jakości świadczeń, wymaga opracowania strategii, która precyzyjnie określi cele oraz będzie sprzyjać koordynacji działań służących ich realizacji. Strategia ma również pomóc w budowie spójnej organizacji, która w skali kraju będzie realizowała jednolite procesy i procedury. Dzięki temu, niezależnie od miejsca, gdzie Pacjent i Świadczeniodawca będą kontaktować się z Funduszem, uzyskają jednolitą informację i wystandaryzowaną usługę.

Mając na uwadze powyższe przekazujemy do zaopiniowania Założenia do Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019–2023 wraz z mapą celów strategicznych oraz zestawieniem inicjatyw. Lista inicjatyw jest otwarta i szczególnie w tym obszarze Państwa opinia będzie niezwykle cenna.

W dniu 23 listopada 2018 r. planowana jest konferencja z udziałem osób, instytucji i organizacji, które prześlą opinię w sprawie Założeń do Strategii.

Prosimy o przesyłanie opinii wyłącznie drogą mailową na adres . do dnia 16 listopada 2018 r.

źródło - Departament Analiz i Strategii

Wszystkie aktualności