Aktualności

Aktualności Centrali

Zaproszenie dla świadczeniodawców

16-02-2016
Zaproszenie dla świadczeniodawców do projektu Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK)

W związku z rozpoczęciem przez NFZ projektu Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski, Fundusz zaprasza świadczeniodawców posiadających umowę z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i ewentualnie innych zakresach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej do współpracy w ramach projektu.

Celem projektu jest przygotowanie minimum trzech modeli opieki koordynowanej, w której zasadniczą rolę będzie odgrywała podstawowa i ambulatoryjna opieka zdrowotna z elementami profilaktyki. Będzie to pierwszy etap, stanowiący bazę do późniejszego przetestowania i wdrożenia do polskiego systemu rozwiązań, mających na celu poprawę standardów organizacyjnych i medycznych, a także wypracowanie modelu finansowania świadczeń, który doprowadzi do integracji i koordynacji w zakresie profilaktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.

Dzięki udziałowi w projekcie świadczeniodawcy będą mogli:

  • uzyskiwać bieżące informacje o projekcie z możliwością zwrotnego ich opiniowania,
  • dzielić się i porównywać aktualne dane dotyczące poszczególnych placówek,
  • wziąć udział w modelowaniu i pracach analityczno-koncepcyjnych nad przyszłymi usługami opieki koordynowanej,
  • wziąć udział w pilotażu wypracowanych modeli usług opieki koordynowanej w II etapie realizacji projektu,
  • podejmować ewentualną współpracę w konsorcjum na rzecz szerszej populacji.

Zbieranie ankiet zostało zakończone. Dziękujemy za poświęcony czas.

Wszelkie pytania związane z projektem można kierować na skrzynkę kontaktową:

NFZ realizatorem I etapu projektu w zakresie koordynowanej opieki zdrowotnej

źródło - Departament Analiz i Strategii

Wszystkie aktualności