Aktualności

Aktualności Centrali

Zaproszenie do współpracy

29-07-2019

Pan Adam Niedzielski, p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe zajmujące się sprawami pacjentów do współpracy.

Wspólnie z Państwem chcemy przygotować plan współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się sprawami pacjentów wg formuły określonej w przepisach o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Pierwsze, inauguracyjne spotkanie w ramach forum współpracy odbędzie się w połowie września.  

Zgłoszenia wraz z informacją o wskazanym do współpracy przedstawicielu Państwa organizacji i jego danymi kontaktowymi prosimy przesyłać na adres do końca sierpnia.

Zapraszamy do współpracy.

Źródło: Departament Obsługi Pacjenta

Wszystkie aktualności