Aktualności

Aktualności Centrali

Zmiana zarządzenia w sprawie finansowania świadczeń medycznych związanych z zapobieganiem i zwalczaniem koronawirusa

12-03-2020

Adam Niedzielski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, znowelizował zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Nowe przepisy m.in. zwiększają wysokość stawki za gotowość do transportu sanitarnego.

Ponadto zarządzenie wprowadziło możliwość rozliczania hospitalizacji związanej z leczeniem COVID-19 u pacjenta wymagającego wentylacji mechanicznej poza oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii (OAiIT).

Zapoznaj się z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 34/2020/DSOZ

Wszystkie aktualności