Aktualności

Aktualności Oddziałów

Antybiotykooporność oraz 75. rocznica powstania WHO - tematami Środy z Profilaktyką w OW NFZ

05-04-2023

W latach 2000-2015 globalne stosowanie antybiotyków wzrosło o 65%. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że oporność mikroorganizmów na leki przyczynia się rocznie do 75 tys. zgonów.

Nawet co piąty antybiotyk przepisywany jest niepotrzebnie, przez co maleje ich skuteczność w walce z naprawdę groźnymi infekcjami. Z  powodu antybiotykooporności liczba zgonów na świecie do roku 2050 może wzrosnąć nawet do 10 milionów rocznie.

Główne przyczyny antybiotykooporności to:
  • nadmierne lub niepotrzebne stosowanie antybiotyków
  • nieprzestrzeganie zaleceń lekarza dotyczących dawkowania
  • przerywanie antybiotykoterapii po ustąpieniu objawów infekcji
  • nadużywanie antybiotyków podczas produkcji żywności
  • nieprzestrzeganie zasad higieny.
O tym, czym są antybiotyki oraz jak je stosować, aby przeciwdziałać lekooporności drobnoustrojów, dowiesz się z lektury materiałów edukacyjnych, przygotowanych przez ekspertów Narodowego Funduszu.

Antybiotykooporność - materiały edukacyjne

Zapraszamy również do obejrzenia filmu na kanale Akademia NFZ, gdzie o racjonalnym stosowaniu antybiotyków i konsekwencjach niewłaściwego ich przyjmowania mówi w naszym materiale filmowym dr n. med. Piotr Dąbrowiecki specjalista chorób wewnętrznych i alergologii z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, Przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP.

75 lat Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

Zdrowie dla wszystkich - taki cel Światowa Organizacja Zdrowia - World Health Organization (WHO) postawiła sobie 75 lat temu.

WHO zdefiniowała zdrowie, jako ogólny dobrostan, czyli stan pełnego dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności. Według danych WHO 30% światowej populacji nie ma dostępu do podstawowych usług zdrowotnych. Systemy opieki zdrowotnej oparte na podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) według WHO to najskuteczniejszy i najbardziej opłacalny sposób na zapewnienie ludziom usług zdrowotnych i dobrego samopoczucia.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) działa w ramach systemu Narodów Zjednoczonych. Jest odpowiedzialna za najważniejsze kwestie w ochronie zdrowia, m.in.:

  • ustalanie norm i standardów, np. dotyczące składu lekarstw i jakości żywności,
  • tworzenie polityki zdrowotnej opartej na wiedzy naukowej,
  • zarządzanie kryzysami zdrowotnymi,
  • śledzenie i ocenianie tendencji zdrowotnych na świecie.

WHO odgrywa ważną rolę w negocjacjach dotyczących działań humanitarnych i zdrowotnych podczas wojen i konfliktów.

W rocznicę powstania WHO, 7 kwietnia świętujemy Światowy Dzień Zdrowia.

Dowiedz się więcej z lektury materiałów edukacyjnych, przygotowanych przez ekspertów Narodowego Funduszu.

75. rocznica powstania WHO - materiały edukacyjne

 

Środy z Profilaktyką

To cykliczna akcja Narodowego Funduszu Zdrowia, dedykowana profilaktyce chorób i promocji zdrowia. To dzień regularnej edukacji zdrowotnej.

Każda środa to inny, ważny aspekt naszego zdrowia. Szeroko współpracujemy z organizacjami pacjenckimi. Edukujemy osoby w różnym wieku, także osoby starsze, które jeszcze nie potrafią odnaleźć się w życiu z chorobą.

Zagadnienia „Śród z profilaktyką” powiązane są z najważniejszymi ogólnopolskimi lub międzynarodowymi inicjatywami prozdrowotnymi (np. Światowy Dzień Walki z Cukrzycą) oraz tematami kluczowymi dla NFZ (otyłość i cukrzyca, obecne i nowe programy profilaktyczne, raporty NFZ oraz kampanie edukacyjne).

Formuła akcji ma na celu zachęcać pacjentów do działania, popularyzować i wspierać postawy prozdrowotne, uczyć odpowiedzialności za własne zdrowie, zacieśniać współpracę z organizacjami pacjenckimi, a także budować pozytywny wizerunek NFZ wśród pacjentów.

 

Wszystkie aktualności