Aktualności

Aktualności Oddziałów

Gdzie się leczyć w święta – NFZ przypomina

25-03-2016

Przed nami kilka świątecznych dni. Przypominamy, gdzie uzyskają Państwo pomoc w razie nagłego zachorowania.

Warto pamiętać, że w przypadku pogorszenia stanu zdrowia, zachorowania, urazu lub w sytuacjach zagrożenia życia, pacjenci mogą skorzystać z różnych form opieki zdrowotnej w zależności od rodzaju i stopnia ciężkości dolegliwości. Informację o miejscach udzielania świadczeń można znaleźć na stronach internetowych OW NFZ.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

W razie pogorszenia stanu zdrowia, każdy pacjent (bez względu na miejsce zamieszkania) może skorzystać z najbliższego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy np. w święta.

ZASADY KORZYSTANIA Z NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Szpitalne Oddziały Ratunkowe oraz Izby Przyjęć

W sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia pomocy udzielają Izby Przyjęć lub Szpitalne Oddziały Ratunkowe. Oddziały te nie zastępują lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej. Lekarz kieruje wyłącznie na badania i konsultacje niezbędne ze względu na stan nagłego zagrożenia życia lub nagłego, poważnego zagrożenia zdrowia.

ZASADY KORZYSTANIA Z SOR

ZASADY KORZYSTANIA Z IP

 

W sytuacjach bezpośredniego zag      rożenia życia lub w innych stanach nagłych należy wezwać karetkę pogotowia ratunkowego dzwoniąc na numer 999 lub 112.

 źródło - Biuro Komunikacji Społecznej

Wszystkie aktualności