Aktualności

Aktualności Oddziałów

Informacja o skierowaniach do poradni okulistycznej lub dermatologicznej

07-11-2014

W związku ze zmianą ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 r, poz. 1138) wprowadzającej wymóg posiadania od 01.01.2015 r. skierowań do poradni okulistycznej i dermatologicznej, Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie informuje, że zgodnie z art. 17 ww. ustawy „Osobom wpisanym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, na listy oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 57 ust. 2 pkt 3 i 6 ustawy, o której mowa w art. 1, świadczenia te są udzielane bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego”.

W świetle powyższego, osobom, które zostaną zapisane w roku 2014 na poradę w przyszłym roku do poradni okulistycznej lub dermatologicznej oraz pacjentom, którzy kontynuują leczenie, świadczenia są udzielane bez skierowania.

 


Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej MOW NFZ
tel. 12 29 88 171

Wszystkie aktualności