Aktualności

Aktualności Oddziałów

Komunikat dla pacjentów i świadczeniodawców w sprawie obowiązku posiadania skierowań do okulisty i dermatologa

28-11-2014

1 stycznia 2015 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 roku poz. 1138). Ustawa wprowadza od dnia 1 stycznia 2015 roku obowiązek posiadania skierowań na świadczenia udzielane przez okulistę i dermatologa.

WAŻNE! Zgodnie z art. 17 wspomnianej ustawy osobom wpisanym na listy oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przed dniem wejścia w życie nowych przepisów świadczenia udzielane są bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

W związku z powyższym pacjenci wpisani na listy oczekujących do 31 grudnia 2014 roku nie są zobowiązani do dostarczenia skierowania nawet jeśli świadczenie udzielone zostanie w roku 2015.

Wszystkie aktualności