Aktualności

Aktualności Oddziałów

Komunikat dla świadczeniodawców POZ w sprawie zasad rejestracji pacjentów

07-08-2014
Małopolski OW NFZ w Krakowie przypomina, że zgodnie z Wykazem świadczeń gwarantowanych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunkami ich realizacji, stanowiącymi załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (t.j. Dz.. U. z 2013 r. poz. 1248) w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy świadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej jest udzielane w dniu zgłoszenia, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy a w przypadkach innych niż określone wyżej świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej są udzielane w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą.

 
W związku z powyższym świadczeniodawca ma obowiązek prowadzenia telefonicznej rejestracji pacjentów na dzień kolejny lub termin uzgodniony ze świadczeniobiorcą w sytuacji, gdy ze względu na ilość przyjmowanych pacjentów osoba zgłaszająca potrzebę wizyty u lekarza poz w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia, nie może być przyjęta w dniu zgłoszenia.
 
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie przypomina o obowiązku respektowania zaleconych, zgodnie z planem leczenia, terminów wizyt kontrolnych u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a także o obowiązku stosownego przestrzegania Zasad postępowania w rejestracji, które załączamy do niniejszego komunikatu.
Dodatkowo informujemy, że Świadczeniodawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestracji zgodnie z § 13 ust. 1 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 Nr 81 poz. 484), tzn. na podstawie zgłoszenia, w szczególności: osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osoby trzeciej.
 
                                                                                              Dział Skarg i Wniosków
                                                           Wydział ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
                                                                       nr tel. 12 29 88 303
Zasady przy...
Wszystkie aktualności