Aktualności

Aktualności Oddziałów

Komunikat dotyczący zakupu świadczeń opieki zdrowotnej przez POW NFZ

05-03-2014

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zainteresowany jest zakupem świadczeń opieki zdrowotnej w poniżej wymienionych rodzajach i zakresach świadczeń na wskazanych obszarach kontraktowania:

1.Świadczenia w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży na obszarze województwa podlaskiego,

2. Świadczenia w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie leczenie spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej oraz domowa antybiotykoterapia dożylna na obszarze województwa podlaskiego.

3. Świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie medycyna szkolna w celu zabezpieczenia świadczeń na obszarze: Dobrzyniewo Duże, Nowe Aleksandrowo i Fasty.

Podmioty wykazujące gotowość do udzielania świadczeń w powyższych zakresach świadczeń proszone są o zgłoszenie do tut. Oddziału NFZ.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: (85) 745 95 28.

Wszystkie aktualności