Aktualności

Aktualności Oddziałów

Komunikat w sprawie umów w zakresie leczenia stomatologicznego w Śląskim OW

18-02-2016

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w sprawie zmian warunków umów zawartych przez Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ze stomatologami z terenu województwa śląskiego, postulowanymi przez przedstawicieli samorządu lekarskiego, organem ustawowo upoważnionym do podejmowania stosownych decyzji jest Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Prezes NFZ w ramach swoich kompetencji, sprawuje nadzór nad realizacją zadań oddziałów wojewódzkich.

W powyższej sprawie w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia odbyły się dwa  spotkania Prezesa NFZ Tadeusza Jędrzejczyka z Prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Jackiem Kozakiewiczem. W jednym ze spotkań wzięła udział Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Agnieszki Ruchała-Tyszler. Przedstawiciele samorządu lekarskiego wnioskowali o pilną zmianę zasad kontraktowania świadczeń stomatologicznych przyjętych na terenie działania Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Prezes NFZ zwrócił się do Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Funduszu
o dokonanie wnikliwej analizy przedstawionej sytuacji (w tym zasięgnięcia opinii od wszystkich stomatologów realizujących umowy)  i zgodnie z posiadanymi kompetencjami, podjęcie stosownych decyzji.

Z wyjaśnień i informacji udzielonych przez Dyrektora Śląskiego OW NFZ wynika, że od chwili zawarcia obowiązujących obecnie umów w rodzaju leczenie stomatologiczne, czyli od 1 lipca 2014 r., tylko pięciu stomatologów (spośród 943 realizujących umowy) zwróciło się do Śląskiego OW NFZ o zmianę umowy, o której mowa powyżej.

Źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wszystkie aktualności