Aktualności

Aktualności Oddziałów

Leczenie w państwach UE na podstawie Dyrektywy Transgranicznej

17-09-2014

1. Podstawowe informacje o zasadach i warunkach, które należy spełnić w celu ubiegania się o zwrot kosztów leczenia poniesionych na terenie innych państw UE na podstawie ustawy implementującej dyrektywę transgraniczną.

2.Informacja o przybliżonej kwocie zwrotu przed skorzystaniem ze świadczeń.

3. Szczegółowe informacje w zakresie procedury zwrotu kosztów realizowanej zgodnie z przepisami ustawy implementującej dyrektywę transgraniczną.

4. Informacje o zasadach ustalania należnej kwoty zwrotu.

5. Informacja o limicie kosztów oraz o monitorowaniu poziomu wykorzystania środków przez Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa w art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

6. Porównanie procedury zwrotu kosztów za świadczenia realizowane w ramach przepisów ustawy implementującej dyrektywę transgraniczną i przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Dane kontaktowe:

Wydział Współpracy Międzynarodowej
tel. 58 75 12 739, faks 58 75 12 743
e-mail:
ul. Marynarki Polskiej 148
80-865 Gdańsk

Więcej informacji na stronie: www.kpk.nfz.gov.pl

 

Wszystkie aktualności