Aktualności

Aktualności Oddziałów

Logotyp NFZ

06-12-2017

Logotypem NFZ mają prawo posługiwać się jedynie świadczeniodawcy oraz apteki, którzy zawarli umowę na realizację świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. Fundusz nie zawiera umów z firmami pośredniczącymi w organizacji wyjazdów do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w celu skorzystania ze świadczeń. Takie podmioty posługują się znakiem graficznym bez podstawy prawnej.

źródło - Biuro Komunikacji Społecznej

Wszystkie aktualności