Aktualności

Aktualności Oddziałów

Małopolska sala obsługi klientów po raz drugi laureatem plebiscytu „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi”.

26-10-2021

Plebiscyt „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi”, organizowany przez Urząd Miasta Krakowa, pokazuje i promuje rozwiązania, które odpowiadają na potrzeby krakowskich rodzin z dziećmi w różnym wieku. Jego celem jest wyróżnienie i promowanie krakowskich miejsc dostosowanych do potrzeb rodzin, a także docenienie instytucji i firm tworzących dla nich udogodnienia.

logo plebiscytu „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi”

Małopolski OW NFZ po raz drugi w trzyletniej historii plebiscytu został wyróżniony w kategorii Urzędy i edukacja.

Intencją plebiscytu jest także zwiększanie liczby miejsc oferujących rodzinom udogodnienia w zakresie przystosowania architektonicznego, atrakcyjnej oferty i przyjaznych, komfortowych warunków pobytu. Te wszystkie warunki spełnia sala obsługi klientów SOK przy ul. Wadowickiej 8W w Krakowie. Na powierzchni ponad 400 m kw. udało nam się stworzyć miejsce przyjazne nie tylko dzieciom, ale każdej osobie, która zgłosi się do SOK. Na naszych klientów czeka 19 odpowiednio wydzielonych stanowisk bezpośredniej obsługi oraz duża, wygodna poczekalnia ze stanowiskiem komputerowym, biletomatami i systemem informowania o zajmowanym miejscu w kolejce.

Kącik dla karmiących mam i miejsce do przewijania niemowląt

Całość sali obsługi klienta została przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z myślą o dzieciach został przygotowany kącik dla dzieci i karmiących mam. W toalecie jest miejsce do przewijania niemowląt, gdzie zapewnione są również odpowiednie dla dzieci środki higieniczne. Rodzic może skorzystać z bezpłatnego parkingu, podgrzać jedzenie dla dziecka, a o bezpieczeństwo dzieci bawiących się w kąciku dba koordynator SOK.

W sali obsługi klienta przy Wadowickiej 8W rodzic może nie tylko załatwić sprawy urzędowe. Przy stanowisku profilaktyki i informacji o zdrowiu może otrzymać informacje związane ze zdrowiem swoim i swojego dziecka: jak utrwalać prawidłowe wzorce zdrowego stylu życia, jak zapobiegać chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka, porozmawiać z dietetykiem. Na każdego czekają materiały informacyjne dot. programów profilaktycznych, zdrowej diety.  

Promocja profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia

Kolejna edycja konkursu pokazuje, jak ważne jest, by miejsca, z których rodziny z dziećmi korzystają na co dzień były odpowiednio przystosowane do ich potrzeb. By myślenie o takich rozwiązaniach było standardem, tak jak w przypadku naszej sali obsługi klientów. Zależy nam, żeby SOK była przestrzenią, gdzie klienci mogą uzyskać potrzebną im pomoc w poruszaniu się po publicznym systemie ochrony zdrowia, ale też miejscem promowania profilaktyki zdrowotnej i rzetelnej wiedzy o zdrowym stylu życia, a kącik dla dzieci i karmiących mam nie tylko ułatwiał załatwienie spraw urzędowych, ale też sprzyjał rozwijającej zabawie i edukacji.

Podobnie jak w ubiegłorocznej edycji plebiscytu, ze względu na pandemię COVID-19, ważnym kryterium oceny był sposób, w jaki zgłoszone miejsce jest dostosowane do aktualnie obowiązujących norm i przepisów prawnych, w tym w szczególności sanitarnych. Takiej weryfikacji z pozytywną oceną została poddana również sala obsługi klienta przy Wadowickiej 8W.

Wszystkie aktualności