Aktualności

Aktualności Oddziałów

NFZ wspólnie z ZUS na rzecz osób niepełnosprawnych

09-05-2018

W najbliższy piątek, 11 maja Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspólnie z instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym z Narodowym Funduszem Zdrowia organizuje Dzień Osób z Niepełnosprawnością „Sięgnij po sukces”. W wybranych placówkach na terenie całego kraju eksperci będą służyć pomocą i udzielać odpowiedzi na takie pytania, jak m.in.: 

  • jak uzyskać rentę lub inne świadczenia;
  • jak wyjechać na turnus rehabilitacyjny;
  • w jaki sposób ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Pracownicy Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia podpowiedzą w jaki sposób skorzystać z leczenia uzdrowiskowego oraz rehabilitacji, w jaki sposób starć się o dofinansowanie do zaopatrzenia medycznego czy sprzętu ortopedycznego. Ponadto osoby zainteresowane będą mogły uzyskać dostęp do Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP).

Między innymi Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza do swojego stanowiska w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 4 przy ul. Hieronima Wietora 7 w Krakowie. W godz. 14.00 - 16.00 przy stoisku MOW NFZ będzie można złożyć konto w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP), uzyskać informacje dot. leczenia uzdrowiskowego dzieci i dorosłych oraz refundowania wyrobów medycznych.

Z kolei Kujawsko-Pomorski Oddział Funduszu zaprasza na specjalne stoisko informacyjne w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy (ul. Królowej Jadwigi 14).
W godz. 10.00 - 14.00 będzie można uzyskać dostęp do Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP), a także informacje dot. dofinansowania do zaopatrzenia w wyroby medyczne, lecznictwa uzdrowiskowego i programów profilaktycznych.

Zachodniopomorski Oddział NFZ zaprasza do swojego stanowiska informacyjnego na Jasnych Błoniach w Szczecinie w godz. 10.00 - 12.00. Przy stanowisku informować będziemy o e-usługach oferowanych przez NFZ, o bezpłatnych badaniach profilaktycznych, refundowanych wyrobach medycznych, leczeniu uzdrowiskowym i rehabilitacji leczniczej.

Z kolei Podkarpacki OW NFZ zaprasza na swoje stanowiska informacyjne w siedzibie ZUS w Rzeszowie oraz Jaśle w godz.10.00 - 13.30. W obu miejscach przewidziane jest wystąpienie przedstawiciela oddziału POW NFZ dotyczące finansowania świadczeń z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne. W Jaśle uruchomione zostanie mobilne stanowisko do wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) i zakładania konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP).

Mazowiecki Oddział NFZ zaprasza do swojego stanowiska w godz. 10.00 - 14.00 w Sali Obsługi Klientów I Oddziału ZUS w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 6/8.

Szczegóły i harmonogramy wydarzenia w poszczególnych miastach są dostępne na: http://www.zus.pl/dzienon

źródło - Biuro Komunikacji Społecznej

Wszystkie aktualności