Aktualności

Aktualności Oddziałów

Pacjenci z Małopolski mogą już korzystać z telekonsultacji kardiologicznych i geriatrycznych finansowanych przez NFZ

10-02-2016

Od początku lutego pacjenci z Małopolski mogą korzystać z telekonsultacji kardiologicznych i geriatrycznych finansowanych przez MOW NFZ.

Małopolski oddział NFZ od 1 lutego umożliwia pacjentom telekonsultacje kardiologiczne i geriatryczne. Świadczenia będą realizować niżej wymienione placówki:

W zakresie telekonsulatcji kardiologicznych:

  • Centrum Medyczne iMED24
  • Szpital Uniwersytecki
  • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
  • Scanmed Szpital św. Rafała

W zakresie telekonsultacji geriatrycznych:

  • Centrum Medyczne iMED24
  • Szpital Uniwersytecki

Wartość podpisanych umów na pierwsze półrocze w zakresie telekonsulatacji kardiologicznych wynosi 46 885,5 zł, a w zakresie telekonsutacji geriatrycznych 62 502,5 zł.

Możliwość przeprowadzenia telekonsultacji kardiologicznej oraz geriatrycznej wprowadza zarządzenie Prezesa NFZ podpisane 30 września 2015 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie. Wprowadzenie nowych zakresów świadczeń, skierowanych do osób z terenów wiejskich, cierpiących na schorzenia kardiologiczne oraz osób korzystających z opieki lekarza geriatry, zapewni możliwość zdalnego konsultowania pacjentów w zakresie kardiologii i geriatrii bez konieczności osobistej wizyty pacjenta w często odległym ośrodku specjalistycznym. Zespół lekarzy specjalistów zapewni konsultacje dla lekarzy rodzinnych praktykujących na wsi w sytuacjach, gdy potrzebne będzie medyczne wsparcie w postępowaniu z pacjentem.

Dodatkową korzyścią wynikającą z wprowadzonej zarządzeniem zmiany jest upowszechnienie metod konsultowania chorych i wykorzystywania współczesnych technik komunikacji, a także oszczędność czasu poświęcanego przez pacjentów na przemieszczanie się do odległych ośrodków specjalistycznych usytuowanych głównie w miastach.

źródło - Małopolski OW NFZ

Wszystkie aktualności