Aktualności

Aktualności Oddziałów

Pomoc w stanach nagłych - MOW NFZ przypomina

14-05-2015

W związku ze zgłaszanymi do Małopolskiego Oddziału NFZ skargami dotyczącymi kierowania do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych pacjentów z lżejszymi dolegliwościami, którzy -w ocenie lekarzy z SOR - mogą zostać zaopatrzeni w podstawowej opiece zdrowotnej – NFZ przypomina: 

Pomoc w stanach nagłych – kiedy do SOR?

W razie nagłego zachorowania pacjent ma do dyspozycji różne formy pomocy medycznej – w zależności od rodzaju i stopnia ciężkości dolegliwości. W lżejszych przypadkach wystarczy zgłosić się do swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a w nocy lub dni wolne od pracy skorzystać z ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.  W przypadku urazu i poważniejszych stanów – świadczenia zabezpiecza Szpitalny Oddział Ratunkowy. Natomiast w sytuacji zagrożenia życia pomocy udzieli pogotowie ratunkowe.

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) - w razie lżejszych dolegliwości - pomoc lekarza i pielęgniarki

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) każdy ubezpieczony może zgłosić się do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, by uzyskać pomoc lekarską lub pielęgniarską. Lekarz POZ zapewnia opiekę w przychodni od poniedziałku do piątku między godz. 8.00 a 18.00.  Po godz. 18.00 w dni powszednie, w soboty, niedziele i święta można skorzystać z pomocy lekarza POZ w ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Jest to przedłużenie świadczeń lekarskich i pielęgniarskich podstawowej opieki zdrowotnej. Pomoc świadczona jest codziennie od godz.18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia, a także przez 24 h na dobę w soboty, niedziele, dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy. Do dyspozycji Pacjentów jest 50 ambulatoriów w Małopolsce, które podpisały kontrakt z NFZ. Pacjentów nie obowiązuje rejonizacja – chory może wybrać dowolną placówkę w województwie.

Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR) - w przypadku urazu i nagłego zagrożenia zdrowia

Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR) - udzielają pomocy medycznej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia, które są przywożone przez karetkę lub zgłaszają się same.  Do SOR można zgłosić się np. w przypadku urazu, złamania czy nagłego pogorszenia stanu zdrowia. SOR nie zastępuje jednak  lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej. Lekarz SOR kieruje wyłącznie na badania i konsultacje niezbędne ze względu na stan nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. W razie potrzeby SOR przekazuje pacjenta do leczenia szpitalnego lub zapewnia transport do innej specjalistycznej placówki.

Postępowanie w razie ukąszenia przez kleszcza

W przypadku znalezienia na skórze kleszcza (u siebie lub dziecka) możemy spróbować usunąć go sami albo udać się po pomoc medyczną do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej  lub ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Zarówno ambulatoria jak i gabinety lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej są wyposażone w podstawowe narzędzia pozwalające na usunięcie pasożyta i zdezynfekowanie śladu po ukąszeniu. Może zrobić to lekarz lub pielęgniarka.
Przychodnia lub ambulatorium podstawowej opieki zdrowotnej nie powinno odsyłać pacjentów wymagających usunięcia kleszcza do SOR – oddziału przeznaczonego do zabezpieczania pomocy pacjentom po urazach lub w stanie zagrożenia życia. Jeśli kleszcz jest trudny do usunięcia i lekarz uzna, że stan po ukąszeniu wymaga interwencji chirurga powinien wystawić skierowanie do poradni chirurgicznej z dopiskiem „pilne” by ułatwić pacjentowi uzyskanie pomocy specjalisty.

Wszystkie przypadki odmowy udzielenia pomocy medycznej Pacjenci mogą zgłaszać do Działu Skarg i wniosków MOW NFZ, przy ul.Batorego 24, tel.29-88-303.

źródło - Małopolski OW NFZ

 

Wszystkie aktualności