Aktualności

Aktualności Oddziałów

Poród rodzinny w czasie epidemii COVID-19

10-07-2020

Osoba towarzysząca ma prawo uczestniczyć w porodzie rodzinnym mimo epidemii COVID-19. Prezes NFZ przeznaczył dodatkowe środki finansowe dla świadczeniodawców na udzielanie świadczeń w podwyższonym reżimie sanitarnym.

 

Dodatkowe środki dla świadczeniodawców

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzeniem nr 104/2020/DSOZ z 8 lipca 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadził mechanizm, który umożliwia przekazanie świadczeniodawcom dodatkowych środków finansowych na udzielanie świadczeń w podwyższonym reżimie sanitarnym.

Zapoznaj się z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 104/2020/DSOZ

Środki te powinny być wykorzystane na zorganizowanie i zapewnienie pacjentom świadczeń medycznych w bezpiecznych warunkach, m.in. na środki ochrony osobistej dla osoby towarzyszącej podczas porodu. Szacowany wzrost wyceny grup dedykowanych porodom wyniesie ok. 100 zł.

Wykonanie testu na COVID-19

Nieuzasadnione i nieracjonalne jest żądanie świadczeniodawców wykonania testu PCR w kierunku COVID-19 przez osoby towarzyszące, na 5 dni przed porodem. Poród jest - co do zasady - zdarzeniem nieplanowanym.

Zgłoś nieprawidłowości

Jeśli świadczeniodawca odmawia Ci, jako osobie towarzyszącej, uczestniczenia w porodzie z powodu niedostarczenia wyniku testu na COVID-19, zgłoś te nieprawidłowości do:

Rzecznika Praw Pacjenta

oddziałów wojewódzkich NFZ.

Wszystkie aktualności