Aktualności

Aktualności Oddziałów

Przyjdź i sprawdź, czy jesteś ubezpieczony! Dzień otwarty w ŁOW NFZ

01-03-2017

W tym dniu będzie można także m. in.:

  • założyć konto w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta - do założenia konta niezbędny jest dowód tożsamości
  • odebrać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ -  uwaga! nowa karta ważna jest rok
  • uzyskać informacje na temat zasad zgłaszania i podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, w tym dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
  • porozmawiać z farmaceutą - od 1 marca nowej leki na liście leków refundowanych i w ramach programu LEKI 75+
  • potwierdzić zlecenia na wyroby medyczne

Pracownicy I Oddziału ZUS w Łodzi będą zakładali ubezpieczonym profile na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, na której można samodzielnie sprawdzić, czy pracodawca zgłosił nas i członków naszych rodzin do ubezpieczenia zdrowotnego oraz czy sami jako przedsiębiorcy nie zapomnieliśmy zgłosić do ubezpieczenia np. naszych dzieci.

Doświadczony pracownik KRUS będzie udzielał informacji osobom zainteresowanym na temat ubezpieczenia zdrowotnego, wynikającego z przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Specjaliści będą udzielać bezpłatnych porad dietetycznych oraz  dokonywać badania składu ciała (zawartość tkanki tłuszczowej, wody metabolicznej w organizmie, wiek metaboliczny, masa mięśni, masa kości oraz BMI).

Więcej informacji na stronie łódzkiego OW NFZ

źródło - łódzki OW NFZ

 

Wszystkie aktualności