Aktualności

Aktualności Oddziałów

Ratownictwo medyczne: NFZ podpisał nowe umowy

03-04-2019

Pacjentowi dzwoniącemu na 112 lub 999 niezbędnej pomocy udzielą teraz zespoły ratownictwa medycznego wchodzące w skład wyłącznie publicznych podmiotów leczniczych. W skali kraju takich zespołów jest blisko 1600. Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał właśnie nowe umowy o udzielanie świadczeń ratownictwa medycznego.

Od pierwszego kwietnia br. świadczenia związane z ratownictwem medycznym realizują:

  • Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (SP ZOZy)
  • jednostki budżetowe
  • spółki, w których co najmniej 51% udziałów albo akcji ma Skarb Państwa lub samorząd lokalny.

To efekt zmian w prawie. Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł 39 nowych kontraktów ze świadczeniodawcami. Stroną umów, obok NFZ, są podmioty publiczne, które realizują umowy na zasadzie współrealizacji lub podwykonawstwa. Często są to wojewódzkie stacje pogotowia ratunkowego lub szpitale.

Czy wiesz, że...

W Polsce mamy 1576 zespołów ratownictwa medycznego.1

Wśród nich jest 386 specjalistycznych zespołów, tzw. „S”, w których obsadzie znajduje się lekarz. Porównując z 2018 rokiem, liczba wszystkich rodzajów zespołów ratownictwa medycznego wzrosła łącznie o 17 (dane z 1 kwietnia 2019 roku).


1 Na podstawie danych z zawartych umów (stan na 1 kwietnia 2019 roku)

Wszystkie aktualności