Aktualności

Aktualności Oddziałów

Rekordowa kwota miliarda złotych na nadwykonania

21-12-2017

Rekordowa kwota miliarda złotych jeszcze przed końcem roku trafi na konta szpitali. To pieniądze, które pozwolą na sfinansowanie nadwykonań, które powstały głównie w latach 2008 - 2017. 

Środki w wysokości 1 miliarda złotych pochodzące z dotacji z budżetu państwa są przeznaczone na sfinansowanie świadczeń, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych, udzielonych ponad kwoty zobowiązań wynikających z umów zawartych ze świadczeniodawcami czyli na tzw. „nadwykonania”. To pierwsza taka sytuacja, która pozwala na uregulowania historycznych nadwykonań powstałych w ciągu ostatnich blisko 10 lat.  

Pieniądze do wysokości 1 miliarda zł zostały podzielone pomiędzy OW według wartości uzgodnionych przez oddziały wojewódzkie NFZ ze świadczeniodawcami. Pozwolą one na sfinansowanie nadwykonań powstałych przed rokiem 2017 w leczeniu szpitalnym, psychiatrii i rehabilitacji w oddziałach szpitalnych, świadczeniach zdrowotnych odrębnie kontraktowanych czy też w pozostałych rodzajach świadczeń.

Z kolei w przypadku świadczeń udzielonych od stycznia do września bieżącego roku ponad kwotę wynikającą z umowy, dodatkowe pieniądze pozwolą na sfinansowanie świadczeń w leczeniu szpitalnym między innymi: z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, udarów, specjalistyki dziecięcej, onkologii, świadczeń nielimitowanych, toksykologii i transplantologii.

Zasady finasowania nadwykonań były jednolite w całym kraju. Intensywne prace nad uzgodnieniami warunków sfinansowania nadwykonań trwały kilka tygodni, zarówno w Centrali jak i oddziałach wojewódzkich NFZ. Dyrektorzy Oddziałów Funduszu zawarli już ugody z blisko 600 placówkami medycznymi. Najwięcej środków trafi do mazowieckich (ponad 222 miliony zł), dolnośląskich (156 milionów zł) wielkopolskich (138 milionów zł), kujawsko-pomorskich (108 milionów zł), lubelskich (blisko 99 milionów) i śląskich (98,5 miliona zł) placówek medycznych. 

W sumie na konta szpitali w całej Polsce trafi miliard złotych za świadczenia udzielone ponad kwoty zobowiązań wynikających z umów zawartych ze świadczeniodawcami w ciągu ostatnich 10 lat. Pieniądze do szpitali wpłyną w ciągu najbliższych kilku dni, czyli jeszcze przed końcem roku. 

Sfinansowanie nadwykonań z budżetu państwa jest wydarzeniem bez precedensu i jest możliwe dzięki dobrej sytuacji finansowej i współpracy Ministra Rozwoju i Finansów, Ministra Zdrowia, oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Sylwia Wądrzyk
p.o. Rzecznika Prasowego Centrali NFZ

Wszystkie aktualności