Aktualności

Aktualności Oddziałów

Śląski OW NFZ dla studenta Uniwersytetu Śląskiego

27-11-2014

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia nawiązał współpracę z Uniwersytetem Śląskim. Od listopada pracownicy Funduszu przybliżają studentom i całej społeczności akademickiej zagadnienia związane z ubezpieczeniem zdrowotnym, udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej i programami profilaktycznymi.

Pracowników Śląskiego OW NFZ można spotkać przy mobilnym stanowisku Zintegrowanego Informatora Pacjenta, które co tydzień dyżuruje w innej części Uniwersytetu Śląskiego. Do tej pory mobilne stanowisko ZIP odwiedziło wydziały: Filologiczny, Pedagogiki i Psychologii, Szkołę Zarządzania, Rektorat oraz cieszyński kampus Uniwersytetu Śląskiego. Wkrótce login i hasło do ZIP będzie można pobrać także na Wydziale Nauk o Ziemi i podczas grudniowej akcji UŚ „Kulawy Mikołaj”.

Studenci Uniwersytetu Śląskiego mieli także szansę uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące opieki zdrowotnej. 18 listopada 2014 r. podczas czatu z Haliną Sudoł, kierownikiem Działu Skarg i Wniosków Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, słuchacze UŚ dowiedzieli się m.in. jak często można zmieniać lekarza rodzinnego, kto może korzystać z programów profilaktycznych i gdzie wykonać badania laboratoryjne w ramach ubezpieczenia w NFZ. Uczestników czatu interesowały również kwestie związane m.in. z dostępem do dokumentacji medycznej, Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego, skierowaniami do specjalistów. Szczegółowy zapis czatu można odnaleźć na stronie internetowej:

http://www.us.edu.pl/czat-z-przedstawicielem-narodowego-funduszu-zdrowia

Ponadto, aby dostarczyć studentom rzetelnych, przydatnych i adekwatnych wiadomości na temat funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ przygotował dla słuchaczy UŚ kwestionariusz ankiety - http://student.us.edu.pl/ankieta-nfz. Odpowiadając online na 10 pytań, studenci mogą zweryfikować swoją wiedzę i określić szczegółowe zainteresowania dotyczące problematyki zdrowotnej.

Zebrane podczas badania, czatu i spotkań ze studentami przy stanowisku ZIP informacje posłużą do skonstruowania praktycznego informatora NFZ dla studentów.

Informacja

Wszystkie aktualności