Aktualności

Aktualności Oddziałów

Śląski OW NFZ - zmiana lokalizacji punktów obsługi Pacjenta

07-07-2015

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zmienia się lokalizacja:

  • Działu ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych,
  • Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego.

Dział ds. Środków  Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych będzie funkcjonował przy ul. gen. Jankego 15a w Katowicach do 7 lipca 2015 r., natomiast od 8 lipca 2015 r. będzie mieścił się pod adresem: ul. Kossutha 13, Katowice. Dział ds. Środków  Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych Śląskiego OW NFZ zajmuje się m.in. potwierdzaniem zleceń i weryfikacją uprawnień pacjentów do uzyskania zaopatrzenia w wyroby medyczne, planowaniem i przeprowadzaniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego będzie funkcjonował przy ul. gen. Jankego 15a w Katowicach do 14 lipca 2015 r., natomiast od 15 lipca 2015 r. będzie mieścił się pod adresem: ul. Kossutha 13, Katowice. Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego Śląskiego OW NFZ zajmuje się m.in. przyjmowaniem skierowań na leczenie uzdrowiskowe, ich oceną, weryfikacją i potwierdzaniem; przygotowywaniem i kompleksowym przeprowadzaniem postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: lecznictwo uzdrowiskowe.

W czasie przeprowadzki, kontakt telefoniczny z działami może być utrudniony.

W związku z likwidacją punktu kancelaryjnego Śląskiego OW NFZ w budynku przy ul. gen. Jankego 15a, prosimy o kierowanie całej korespondencji na adres: Śląski Oddział Wojewódzki NFZ; ul. Kossutha 13; 40-844 Katowice.

 

Za wszelkie niedogodności związane ze zmianą lokalizacji Działu ds. Środków  Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych oraz Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego przepraszamy.

 

źródło - Śląski OW NFZ

Wszystkie aktualności