Aktualności

Aktualności Oddziałów

Spotkanie pracowników Śląskiego OW NFZ ze studentami-obcokrajowcami

02-10-2014

Ile wynosi składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne? Jak skorzystać z pomocy lekarza w Polsce? Jakie dokumenty pełnią rolę dowodu ubezpieczenia zdrowotnego obcokrajowca? Na te i inne pytania odpowiadali pracownicy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia podczas spotkania z obcokrajowcami, którzy podejmują studia na Uniwersytecie Śląskim.

Przedstawiciele Śląskiego OW NFZ spotkali się ze studentami m.in. z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Kazachstanu i Czech 26 września 2014 r. podczas tygodnia adaptacyjnego dla obcokrajowców organizowanego przez Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych Uniwersytetu Śląskiego. Pracownicy NFZ wyjaśniali zasady powszechnego – obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce.

W przypadku konieczności skorzystania z opieki medycznej, student z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) przebywający tymczasowo na terytorium Polski jest uprawniony do świadczeń opieki medycznej na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydanej w swoim ojczystym kraju, tzw. kraju ubezpieczenia. EKUZ uprawnia do korzystania z koniecznych świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innym państwie UE/EFTA, w tym także w Polsce, tj. w zakresie niezbędnym z medycznego punktu widzenia.

Studenci i uczestnicy studiów doktoranckich, którzy studiują w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz absolwenci, którzy odbywają w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowy staż, a także odbywający kurs języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) mogą ubezpieczyć się dobrowolnie na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Narodowym Funduszu Zdrowia, jeżeli nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów.

Aby zawrzeć umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, należy zgłosić się do NFZ z dokumentem tożsamości (paszportem) oraz zaświadczeniem wydanym przez uczelnię o odbywaniu studiów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku studentów niebędących obywatelami państwa członkowskiego UE lub EFTA składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wynosi 46 zł 80 gr.

Informacja

Wszystkie aktualności