Aktualności

Aktualności Oddziałów

Stan zagrożenia epidemicznego. Co oznacza dla pacjentów?

16-03-2020

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433):

od 14 marca do odwołania,

placówki medyczne udzielające świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (teleporady) potwierdzają tożsamość pacjentów na podstawie danych przekazanych przez pacjenta za pośrednictwem tych systemów, w tym przez telefon.

W razie niepotwierdzenia prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej w powyższy sposób, pacjent może złożyć oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, w tym również przez telefon.

od dnia 14 marca do odwołania,

pacjent nie ma obowiązku dostarczenia do szpitala czy poradni oryginału skierowania, w związku z umieszczeniem pacjenta na liście oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.

Pacjent powinien dostarczyć oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego, jednakże nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.

od dnia 14 marca do odwołania,

uzdrowiska zawieszają czasowo swoją działalność. Skierowanie do sanatorium będzie mogło być zrealizowane w późniejszym terminie, z zachowaniem obecnego miejsca na liście oczekujących.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433)

Wszystkie aktualności