Aktualności

Aktualności Oddziałów

Światowy Dzień Walki z Rakiem – co działo się w OW NFZ

08-02-2016

Gdzie można wykonać cytologię i mammografię, które placówki realizują pakiet onkologiczny, jaki lekarz może wystawić kartę DiLO – na te i inne pytania odpowiadali pracownicy oddziałów wojewódzkich NFZ w specjalnie uruchomionych punkach Funduszu. Zorganizowano je m.in. w wybranych placówkach onkologicznych z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem.

Kilkaset osób odwiedziło stanowisko NFZ w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Pytali głównie o profilaktykę onkologiczną. Przedstawiciele Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia szpitala na bieżąco kierowali zainteresowane panie na bezpłatne badania mammograficzne i cytologiczne (w ramach programów) oraz zapisywali na badania w dogodnych dla pacjentek terminach. Wiele pań skorzystało z nauki samobadania piersi na fantomach. Ponadto do mobilnego stanowiska ZIP (Zintegrowany Informator Pacjenta) ustawiały się kolejki pacjentów i pracowników szpitala. Wydano loginy i hasła dostępu dla 243 osób. Przedstawiciele NFZ wysłuchali uwag dotyczących realizacji pakietu onkologicznego.

Lubuski oddział zorganizował stanowisko  na terenie Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego w Zielonej Górze, w którym funkcjonuje Kliniczny Oddział Onkologii i Lubuskie Centrum Onkologii.  Pracownicy Funduszu udzielali informacji na temat funkcjonowania pakietu onkologicznego np. jaki lekarz może wystawić kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego. Pacjenci pytali też o możliwość wykonywania badań profilaktycznych. Chętnie rozwiązywali również test wiedzy onkologicznej przygotowany przez pracowników lubuskiego oddziału NFZ. Kilkadziesiąt osób skorzystało z możliwości wyrobienia dostępu do ZIP.

Specjalne stanowisko NFZ zorganizowane zostało także w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Odwiedziło je ponad 150 osób pytając m.in. o możliwości wykonania badań profilaktycznych czy trasy mammobusów. Pracownicy Funduszu wydawali kody dostępu do ZIP, a także rozdawali materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki nowotworowej np. Kodeks Walki z Rakiem.

Zachodniopomorski oddział NFZ przygotował specjalne stanowisko w jednej z największych  przychodni w Szczecinie: Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy – Zachodniopomorskim Centrum Leczenia i Profilaktyki. Można było porozmawiać o  zasadach korzystania z profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Informacji przy stanowisku udzielali zarówno przedstawiciele Funduszu, jak i przychodni. Pacjenci pytali głównie o zasady korzystania z szybkiej ścieżki diagnostyki i leczenia w ramach pakietu onkologicznego. Można było również założyć konto w ZIP.  Dużym zainteresowaniem cieszyły się materiały informacyjne: Europejski Kodeks Walki z Rakiem oraz wydany przez Zachodniopomorski Oddział Funduszu  biuletyn „Historie prawdziwe o walce z chorobą…”.

Swoje punkty informacyjne uruchomiły także podlaski oddział w Białostockim Centrum Onkologii oraz dolnośląski oddział w Dolnośląskim Centrum Onkologii, a Warmińsko-Mazurski oddział NFZ - w siedzibie w Olsztynie oraz delegaturach w Ełku, Elblągu, punkcie obsługi w Iławie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie, 108 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Ełku, Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu. Przedstawiciele Funduszu odpowiadali m.in. na pytania:

  • kogo obejmują programy profilaktyczne finansowane przez NFZ?
  • jak często wykonywać badania profilaktyczne?
  • gdzie w najbliższych dniach stacjonować będą mammobusy?

Z kolei w siedzibie podkarpackiego OW NFZ odbyła się konferencja prasowa poświęcona lecznictwu onkologicznemu na Podkarpaciu. Ponadto w Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie stanęło mobilne stanowisko ZIP. Przedstawiciele Funduszu udzielali tam informacji na temat programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ oraz wydawali chętnym dane dostępowe do ZIP.

Lubelski oddział wojewódzki zorganizował obchody Światowego Dnia Walki z Rakiem w siedzibie oddziału, gdzie gościli przedstawiciele Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie. Udzielali oni bezpłatnego poradnictwa w zakresie profilaktyki nowotworowej m.in.  w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi, raka szyjki macicy. Zachęcali do zdrowego stylu życia, propagowali również Europejski Kodeks Walki z Rakiem. Chętne osoby korzystały z bezpłatnego pomiaru ciśnienia tętniczego, obliczania wskaźnika masy ciała BMI (Body Mass Index), pomiaru masy kostnej, a panie - z nauki samobadania piersi na fantomach.

W siedzibie oddziału wojewódzkiego NFZ w Poznaniu specjaliści z Wielkopolskiego Centrum Onkologii badali poziom wydychanego tlenku węgla w powietrzu, ciśnienie krwi, wykonywali pomiar tkanki tłuszczowej i uczyli na fantomie zainteresowanych -  jak badać piersi w celu wykrywania zmian. Z kolei pracownicy Funduszu odpowiadali na pytania dotyczące głównie możliwości skorzystania z programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ  oraz rozdawali publikacje (np. Europejski Kodeks Walki z Rakiem) i drobne gadżety.

Opolski oddział Funduszu zorganizował w swojej siedzibie wystawę  na temat walki z rakiem – Kodeks Walki z Rakiem, aby osoby czekające na obsługę mogły zapoznać się  z działania, które służą zapobieganiu nowotworom. Wystawa będzie czynna do końca przyszłego tygodnia. Ponadto mobilne stanowisko ZIP stanęło tego dnia w  Opolskim Centrum Onkologii.

Natomiast Małopolski oddział NFZ jest jednym z uczestników 1. Forum na Rzecz Onkologii organizowanego przez Stowarzyszenie Wspierania Onkologii Unicorn 5 lutego.  W Centrum Kongresowym ICE można tego dnia spotkać się z pracownikami MOW NFZ, którzy podzielą się swoją wiedzą i odpowiedzą na pytania dotyczące leczenia onkologicznego. Każdy chętny będzie otworzyć konto w ZIP.

W najbliższą sobotę w ramach obchodów Dnia Walki z Rakiem Mazowiecki Oddział NFZ zaprasza do swojego stanowiska w Centrum Onkologii w Warszawie. Także Śląski Oddział weźmie tego dnia udział w Dniu Drzwi Otwartych w Centrum Onkologii Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.  Szczegóły na stronach internetowych OW NFZ.

źródło - Biuro Komunikacji Społecznej

Wszystkie aktualności