Aktualności

Aktualności Oddziałów

VI edycja - Badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą

02-06-2022

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 26 maja 2022 r. przypominamy o trwającym badaniu stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

Podmioty wykonujące działalność leczniczą, które w dniu 25 maja br. na swoje skrzynki e-mail podane w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) otrzymały link do formularza ankietowego, uprzejmie prosimy o jego wypełnienie.

Link do formularza ankietowego na adresy e-mail podane w ww. Rejestrze został ponownie przekazany w dniu 2 czerwca br.

Czas na przesłanie wypełnionych ankiet upływa 15 czerwca br.

W związku z powyższym prosimy o potraktowanie sprawy jako ważnej i wypełnienie ankiety.

Z góry dziękujemy za przesłanie wypełnionych formularzy ankietowych.

Pytania dotyczące badania można kierować na adres mailowy: lub na infolinię: tel. 19 239.

Źródło: Centrum e-Zdrowia

Wszystkie aktualności