Aktualności

Aktualności Oddziałów

Zachodniopomorski OW NFZ przygotował dla Pacjentów informator „Jak i gdzie się leczyć 2019”

19-12-2018

Zachodniopomorski OW NFZ przygotował dla Pacjentów informator „Jak i gdzie się leczyć 2019”. Znajdują się w nim adresy i numery telefonów do poradni i szpitali, które realizują świadczenia w ramach umowy z NFZ w zakresie: przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, poradni specjalistycznych, pracowni diagnostycznych, oddziałów szpitalnych, gabinetów stomatologicznych, placówek rehabilitacji leczniczej, podmiotów sprawujących opiekę psychiatryczną i leczenia uzależnień, udzielających świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej.

W informatorze znajdziemy również wykaz badań profilaktycznych i miejsc ich udzielania, informacje o zasadach korzystania z lecznictwa uzdrowiskowego, zaopatrzenia w wyroby medyczne czy dotyczące Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. 

Bezpłatny poradnik można otrzymać w punkcie obsługi Pacjentów w zachodniopomorskim oddziale Funduszu.
 

Szczegóły na stronie zachodniopomorskiego OW NFZ

źródło - Zachodniopomorski OW NFZ

Wszystkie aktualności