Aktualności

Aktualności Oddziałów

Zasady korzystania ze świadczeń NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

22-03-2013

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej realizowane przez lekarzy lub pielęgniarki od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 rano dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 do 8:00 dnia następnego.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna nie jest związana z lekarzem/pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej, do których pacjent jest zadeklarowany. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia ubezpieczeni mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki bezpłatnie i bez skierowania.
Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej obejmują:

  • poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych (w bezpośrednim kontakcie z pacjentem), telefonicznie lub w miejscu zamieszkania pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych);
  • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w warunkach ambulatoryjnych lub w miejscu zamieszkania pacjenta, zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Informację o zasadach i organizacji świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w tym o miejscach udzielania świadczeń, można uzyskać w poradniach POZ, we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ lub w punktach obsługi ubezpieczonych.

W przypadku porad wyjazdowych, w celu zapewnienia sprawnej organizacji oraz możliwości jak najszybszego dojazdu do domu pacjenta, zaleca się korzystanie z usług najbliższej placówki realizującej świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

Placówki realizujące świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
na terenie województwa świętokrzyskiego

 

 

Miejsce udzielania świadczeń

Nazwa świadczeniodawcy

Liczba osób na dyżurze

Lekarze

Pielę- gniarki

1

Busko-Zdrój, ul Partyzantów 4

tel. 41 344 65 03 oraz 41 344 26 47

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego

w Kielcach

3

 

3

 

2

Chęciny, ul. Czerwona Góra 10

tel. 41 344 65 03 oraz 41 344 26 47

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego

w Kielcach

2

2

3

Jędrzejów, ul. 11 Listopada 26

tel. 41 344 65 03 oraz 41 344 26 47

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego

w Kielcach

3

3

4

Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 14

tel. 41 344 65 03 oraz 41 344 26 47

 

Pińczów ul. Łąkowa 2a

tel. 41 344 65 03 oraz 41 344 26 47

 

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego

w Kielcach

3

3

5

Kielce, ul. Wojska Polskiego 5

tel. 41 361 29 74

NZOZ „Centrum” Kielce

2

2

6

Kielce, ul. Św. Leonarda 10

tel. 41 344 65 03 oraz 41 344 26 47

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego

w Kielcach

2

2

7

Kielce, ul. Orląt Lwowskich 72 K

tel. 41 30 70 399

obowiązuje do dnia 01.10.2014r.,
do godziny 08:00

 

Kielce, os. Na Stoku 63A

tel. 41 30 70 399

obowiązuje od dnia 01.10.2014r.,
od godziny 18:00

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „TRANSMED” Marcin Stróżyk

 

1

oraz dodatkowo lekarz pediatra: od poniedziałku do piątku
w godz.18.00 -22.00;
w soboty, niedziele i dni świąteczne
w godz. 8.00 -12.00 oraz 18.00 - 22.00

1

8

Kielce, ul. Zagnańska 27

tel. 41 30 70 388

 

obowiązuje od dnia 01.05.2014r.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „TRANSMED”   Marcin Stróżyk

 

1

oraz dodatkowo lekarz pediatra: od poniedziałku do piątku
w godz. 18.00 -22.00;
w soboty, niedziele i dni świąteczne
w godz. 8.00 -12.00 oraz 18.00 - 22.00

1

9

Suków 279 A

tel. 41 344 65 03 oraz 41 344 26 47

 

obowiązuje od dnia 01.05.2014r.

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego

w Kielcach

 

1

oraz dodatkowo lekarz pediatra: od poniedziałku do piątku
w godz. 18.00 -22.00;
w soboty, niedziele i dni świąteczne
w godz. 8.00 -12.00 oraz 18.00 - 22.00

1

10

Końskie, ul Gimnazjalna 41 b

tel. 41 390 24 00

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

2

2

11

Mniów, ul. Centralna 6

tel. 41 344 65 03 oraz 41 344 26 47

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego

w Kielcach

 

1

oraz dodatkowo lekarz pediatra: od poniedziałku do piątku
w godz. 18.00 -22.00;
w soboty, niedziele i dni świąteczne
w godz. 8.00 -12.00 oraz 18.00 - 22.00

1

12

Opatów, ul. Szpitalna 4

tel. 41 344 65 03 oraz 41 344 26 47

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego

w Kielcach

2

2

13

Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Focha 5

tel. 41 344 65 03 oraz 41 344 26 47

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego

w Kielcach

4

4

14

Sandomierz, ul. Schinzla 13

tel. 15 833 05 02

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego

w Sandomierzu

2

2

15

Skarżysko-Kamienna, ul. Szpitalna 5

tel. 41 344 65 03 oraz 41 344 26 47

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego

w Kielcach

3

3

16

Opieka wyjazdowa

- Starachowice, ul. Borkowskiego 1

tel. 41 344 65 03 oraz 41 344 26 47

 

Opieka ambulatoryjna - dla mieszkańców gmin powiatu starachowickiego z wyłączeniem miasta Starachowice.

- Starachowice, ul. Radomska 70

             na Terenie Szpitala

tel. 41 273 98 80 oraz 41 273 93 99

tel. 41 344 65 03 oraz 41 344 26 47

 

Opieka ambulatoryjna - dla mieszkańców miasta Starachowice.

- Starachowice, ul. Radomska 35

     na terenie przychodni „Med-Star”

tel. 41 275 64 30

tel. 41 344 65 03 oraz 41 344 26 47

 

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego

w Kielcach

3

3

17

Staszów, ul. 11 Listopada 78

tel. 15 864 85 46

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Staszowie

2

2

18

Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28

tel. 41 388 37 12

Zespół Opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie

2

2

 

Wszystkie aktualności